Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötasu / Töötasu vähendamine

Töötasu vähendamine

Viimati uuendatud: 30.03.2016


Töölepingu seadus ei võimalda üldreeglina töötasu ühepoolselt muuta. Sellest reeglist lubab seadus teha erandi, kui tööandja ei saa ettenägematutest ja temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud tööd. Töötasu vähendamine on erandlik ja äärmuslik meede, mille rakendamiseks peavad üheaegselt olema täidetud mõlemad järgnevad eeldused:

  1. Tööandja ei saa ettenägematutest ja temast mitteolenevate majanduslike põhjuste tõttu anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd. Siia hulka ei kuulu töömahu hooajalised muutused ega tarne- või hankelepingute sõlmimise edukus. Ettenägematuks saab pidada vaid selliseid asjaolusid, mida tööandja ei saanud töölepingu sõlmimisel mõistlikult ette näha.
  2. Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandja jaoks ebamõistlikult koormav. Töötasu ei saa vähendada  näiteks olukorras, kui tööandjal pole küll töötajale kokkulepitud tööd anda, kuid ta omab siiski piisavaid rahalisi vahendeid, et töötasu maksta. Sellisel juhul puudub tegelik vajadus töötasu vähendada.
Teise töö pakkumine

Enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Kuna töölepingu seadus ei piira teise töö pakkumist kvalifikatsiooninõuete või erialaga, tuleb töötajale pakkuda sellist tööd, mida ta suudab oma võimete ja oskuste tõttu teha, sh senisest madalama kvalifikatsiooniga ja kokkulepitud tööst erinevaid töökohti. Töötasu vähendamine on seadusevastane, kui tööandja ei paku töötajale võimaluse olemasolul teist tööd. Samas ei ole töötaja kohustatud teist tööd vastu võtma ning keeldumine pakutavast tööst ei saa viia töölepingu ülesütlemiseni.

Külastusi 16239, sellel kuul 16239

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks