Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötasu / Töötasu tasaarvestamine

Töötasu tasaarvestamine

Viimati uuendatud: 21.12.2015


Tööandja võib oma rahalisi nõudeid töötaja töötasuga tasaarvestada töötaja nõusolekul. Töötaja töötasust ei saa tööandja kinnipidamisi teha ühepoolselt. Töötasuga tasaarvestamiseks on vaja saavutada töötajaga kokkulepe. Näiteks on töötaja tekitanud tööandjale kahju ning töötajal on õigus saada töötasu. Kahju hüvitamist töötasu arvel saab tööandja teha vaid juhul, kui töötaja on andnud selle kohta oma nõusoleku. Nõusoleku mittesaamisel on tööandjal õigus pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtu poole.

Töötaja nõusolek tasaarvestamiseks peab olema kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas (näiteks e-kiri või faks) või kirjalikus (omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud) vormis.

Tasaarvestamiseks ei saa nõusolekut ette anda. Näiteks ei saa töötaja ja tööandja töölepingu sõlmimisel kokku leppida, et tööandja saab oma nõudeid töötaja töötasuga tasaarvestada. Töötaja nõusolek on vajalik igal juhul eraldi, st töötajalt ei saa nõusolekut tasaarvestamiseks võtta enne kui tasaarveldatavad nõuded on tekkinud.

Nõusolekut tasaarvestamiseks saab ette anda üksnes kokkulepitud kulude limiite ületava summa tasaarvestamiseks. Näiteks võivad töölepingu sõlmimisel töötaja ja tööandja kokku leppida igakuises bensiinilimiidis, mille ületamisel peetakse töötaja töötasust kinni limiiti ületav osa.

Eelpool toodust on erandiks töötajale makstud ettemaksed ja töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest, mille võib töötasust kinni pidada ka töötaja nõusolekuta. Näiteks ei ole vaja töötaja nõusolekut tasaarvestamiseks olukorras, kus töösuhte lõppemisel selgub, et töötaja on kasutanud puhkust ette. Sellise olukorra tekkimisel saab tööandja tasaarvestada makstud puhkusetasu väljamaksmisele kuuluva lõpparvega.

Külastusi 13939, sellel kuul 13939

Küsimused ja vastused

  • Kas tööandjal on õigus nõuda töötajalt firmale tekitatud kahju hüvitamist seoses töötaja tööle mitte ilmumisega?
  • Mul on töölepingus kokku lepitud, et tööandja maksab mulle töötasu, mis koosneb miinimumpalgast ja tulemustasust. Tulemustasu arvestatakse mahtude pealt ning selle kohta täpset ülevaadet mul endal ei ole. 8. jaanuaril väljastati mulle palgaleht ühtede andmetega, kuid täna saadeti uus palgaleht, milles selgub, et olen firmale võlgu natuke üle 100 euro ning vahe tuleneb tulemustasust. Kas tööandja arvestuse vea puhul tohib tekkinud vahet tagantjärgi järgmisest palgast maha arvestada?
  • Kuidas toimub kahju hüvitamine olukorras, kus töötaja lahkub töölt ette teatamata. Kas tööandja võib töötajalt kinni pidada tekitatud kahju?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks