Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Töötaja teavitamine töötingimustest

Töötaja teavitamine töötingimustest

Viimati uuendatud: 31.07.2017


Seadus ei sätesta töölepingu kohustuslikke tingimusi. Tööleping loetakse sõlmituks, kui töötaja ja tööandja on saavutanud kokkuleppe kõigis olulistes tingimustes. Olulised tingimused määravad töötaja ja tööandja vastastikusel kokkuleppel arvestades konkreetset töösuhet.

Üldreeglina on töölepingus kokku lepitavateks olulisteks tingimusteks töötasu, tööaeg, tehtavad tööülesanded, töö tegemise koht jms. Seadus näeb ette tingimused, millest peab tööandja töötajat enne tööle asumist kirjalikult teavitama. Tööandja peab töötajat tingimustest teavitama töölepingus või selle juurde kuuluvas dokumendis. Seejuures on oluline selgelt eristada poolte vahel kokkulepitud tingimusi ja töötajale teatavaks tehtud infot.

Näiteks on kokkulepitavaks tingimuseks töötasu ning töötajale teatavaks tehtud infoks töötaja informeerimine olemasolevast kollektiivlepingust. Poolte kokkulepitud tingimusi saab muuta vaid  kokkuleppel. Tööandja peab töötajale kirjalikult esitama vähemalt järgmised andmed:

 • tööandja ja töötaja  nimi;
 • registri- või isikukood; elu või asukoht;
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
 • tööülesannete kirjeldus;
 • töötasu maksmise aeg (palgapäev);
 • tööaeg;
 • töö tegemise koht;
 • puhkuse kestus;
 • töölepingu lõppemise etteteatamise tähtajad;
 • töökorralduse reeglid;
 • kehtiv kollektiivleping.

Andmed tuleb sõnastada viisil, mis võimaldab töötajal neist üheselt aru saada. Tööandja ei tohi sõnastada andmeid liiga keeruliselt ja ebaselgelt.

Teatud juhtudel võib olla asjakohane töölepingus välja tuua ka mõisted või täpsemad selgitused, et tagada töötingimustest ühtne arusaamine ja vältida hilisemaid vaidlusi.

Kui teave jääb arusaamatuks, tuleb töötajal küsida tööandjalt täiendavaid selgitusi. Tavapäraselt esitab tööandja töötajale andmed enne tööle asumist. Juhul kui tööandja seda teinud ei ole, saab töötaja nõuda tööandjalt andmete esitamist igal ajal. Tööandja peab andmed edastama hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nõude saamist.

Külastusi 14705, sellel kuul 14705

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks