Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Töö tegemise aja piirang

Töö tegemise aja piirang

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Töölepingu seadus sätestab töötaja tervise kaitseks tööaja piirangud, milleks on igapäevane, iganädalane ja üldine tööaja piirang. Tööaja piirangut ei või ületada ka juhul, kui töötaja on ise nõus rohkem töötama.

Töötaja ei tohi töötada nädalas keskmiselt rohkem kui 48 tundi arvestusperioodiga kuni:

  • 4 kuud või
  • 12 kuud kollektiivlepinguga tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel.

Tegemist on üldise tööaja piiranguga, millest peab lähtuma töötamisel nii tavalise kui summeeritud tööaja alusel.

Nelja kuud ületav arvestusperiood on seadusega keelatud. Kui töötaja kasutab arvestusperioodi jooksul näiteks puhkust, viibib haiguslehel või keeldub tööst muul seaduses toodud alustel, tuleb see aeg tööandjal arvestusperioodist maha arvata.

Erandina on võimalik pikendada tööaja arvestusperioodi kollektiivlepingu alusel tervishoiu-, hoolekande-, põllumajanduse- ja turismitöötajatel kuni 12 kuuni. Pikema arvestusperioodi jooksul eelpool nimetatud sektorites on töötajal võimalus teha arvestusperioodi ühe osa jooksul teiste osade arvelt rohkem töötunde.

Külastusi 14030, sellel kuul 14030

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks