Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist

Viimati uuendatud: 21.12.2020


Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes tunneb töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte, ettevõtte töötingimusi, jälgib ja kontrollib neid ning vajadusel võtab kasutusele abinõud ohutu töö tagamiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti ülesanded

 • Töötajate juhendamise korraldamine.
 • Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine vastavalt seadusele. Näiteks riskianalüüsi läbiviimine ja selle tulemuste alusel tegevuskava koostamine ja selle ellu viimine.
 • Igapäevane töötingimuste jälgimine, et tagada töötajate ohutus. Kui ilmneb otsene oht töötajate tervisele või elule, siis peatab töökeskkonnaspetsialist ajutiselt töö. Töötajad on kohustatud tema töökeskkonnaalaseid korraldusi järgima.
 • Teiste osapoolte kaasamine. Näiteks töötajad aitavad välja selgitada võimalikud ohud töökohal või valida isikukaitsevahendeid.

Vajalikud töövahendid tagab töökeskkonnaspetsialistile tööandja.

Töökeskkonnaspetsialisti määramine

 • Tööandja määrab töökeskkonnaspetsialisti(d) oma töötajate hulgast.
 • Kui puudub piisavalt pädev töötaja, siis tuleb kasutada ettevõttevälist teenuseosutajat.
 • Töökeskkonnaspetsialist võib olla ka tööandja ise, kui tal on töökeskkonnaalased teadmised ja oskused.
 • Töökeskkonnaspetsialistide arv peab olema ettevõttes piisav, et korraldada ohutu töökeskkond vastavalt ettevõtte suurusele ja sealse töökeskkonna ohtlikkusele (suurtel ettevõtetel võib olla mitu põhikohaga inimest, väikesele ettevõttele piisab töötajast, kes tegeleb nende ülesannetega põhitöö kõrvalt).
 • Töökeskkonnaspetsialist peab olema töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja
 • Töökeskkonnaspetsialisti ametiaeg ei ole seadusega reguleeritud.

Töökeskkonnaspetsialisti määramisest teavitab tööandja Tööinspektsiooni 10 päeva jooksul, saates töökeskkonnaspetsialisti kohta järgmise:

 • Nimi;
 • Amet;
 • Kontaktandmed.

Hoolimata töökeskkonnaspetsialisti määramisest kannab lõplikku vastutust ohutu töökeskkonna eest ikkagi tööandja.

Nõuandeid ja täiendavat infot töökeskkonnaspetsialisti ülesannete ja määramise kohta saab küsida töökeskkonna konsultandilt helistades Tööinspektsiooni infotelefonile 640 6000 või kirjutades aadressil ti@ti.ee.

Külastusi 56707, sellel kuul 56707

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks