https://www.tooelu.ee/et/syndmused en-us Eventshttps://www.tooelu.ee/et/syndmused/628Tööohutuse infohommik õpetajatele (Tallinn)2019-08-14 00:00:00<p>Infohommikul on põhitähelepanu suunatud töötervishoiule ja tööohutusele tehnoloogiaruumides, kuid sellega seonduv on laiendatav kogu kooli tegevusele. Arutame töövahendite ja kemikaalide kasutamist, isikukaitsevahendite kasutamist, liikumisteede ohutusest. Samuti tuleb juttu üldisematest teemadest - töökeskkonna korraldamine, riskianalüüs ja töökeskkonnaspetsialist.</p> <ul> <li>14. august 2019</li> <li>9:45 Registreerumine </li> <li>10:00-12:00 Tööohutuse infohommik õpetajatele</li> </ul> <p>Tallinn (Zappi konverentsikeskus, Lõõtsa 6, Stockholmi seminariruum).<br />Lektor Rein Reisberg</p> <p><strong>Registreerumine algab 25.07.2019</strong></p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/629Tööohutuse infohommik õpetajatele (Tartu)2019-08-23 00:00:00<p>Infohommikul on põhitähelepanu suunatud töötervishoiule ja tööohutusele tehnoloogiaruumides, kuid sellega seonduv on laiendatav kogu kooli tegevusele. Arutame töövahendite ja kemikaalide kasutamist, isikukaitsevahendite kasutamist, liikumisteede ohutusest. Samuti tuleb juttu üldisematest teemadest - töökeskkonna korraldamine, riskianalüüs ja töökeskkonnaspetsialist.</p> <ul> <li>14. august 2019</li> <li>9:45 Registreerumine </li> <li>10:00-12:00 Tööohutuse infohommik õpetajatele</li> </ul> <p><span>Tartu (hotell Sophia, Ringtee 75, suur saal).</span><br />Lektor Rein Reisberg</p> <p><strong>Registreerumine algab 25.07.2019</strong></p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/558Rahvusvaheline eakate päev2019-10-01 09:34:00<p>Rahvusvahelist eakate päeva (International Day of Older Persons) tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsatiivil alates 1990. aastast.</p> <p>Päeva eesmärk on tõsta teadlikkust teemadel, mis mõjutavad<span class="hps"></span><span class="hps">eakate heaolu</span>, näiteks <span class="hps">vananemisega seotud terviseprobleemid</span> <span class="hps">ja</span> <span class="hps">eakate väärkohtlemine</span>. <span class="hps">See on ka</span> <span class="hps">päev</span> tunnustamaks<span class="hps"></span>vanemate inimeste panust <span class="hps">ühiskonda</span>.</p> <p>Loe rahvusvahelise eakate päeva kohta lisaks <a href="https://www.un.org/development/desa/ageing/international-day-of-older-persons-homepage.html" target="_blank"><strong>ÜRO kodulehelt</strong> </a>(ingl k).</p>