https://www.tooelu.ee/et/syndmused en-us Eventshttps://www.tooelu.ee/et/syndmused/685Raskuste käsitsi teisaldamine - Tartu2020-08-26 00:00:00<p>Üritus: <strong>Tervislikud töökohad vähendavad koormust – raskuste käsitsi teisaldamine</strong></p> <p>Toimumise aeg: <strong>26. august kell 11.30-15.00</strong></p> <p>Toimumise koht: <strong>Tartu Aparaaditehase Erinevate Tubade Klubi saal (5. korpuse IV korrusel, Kastani 42, Tartu)</strong></p> <p>Sihtgrupp: <strong>Töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutavad isikud töökohal</strong></p> <p>Keel: <strong>eesti keeles</strong></p> <p>Osalustasu: <strong>tasuta, kuid vajalik registreerumine</strong></p> <p> </p> <p>Tööinspektsioon kutsub Teid osalema <b>„Raskuste käsitsi teisaldamise“</b> teemalisele seminarile, mis toimub Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri (EU-OSHA) kampaania <a href="https://healthy-workplaces.eu/">„Tervislikud töökohad vähendavad koormust“</a> raames. Seminaril kutsume osalema neid inimesi, kes oma töökohtadel vastutavad tööohutuse ja töötervishoiu korralduse eest ja kelle ülesandeks on jälgida, et kõik, kes tegelevad raskuste käsitsi teisaldamisega, teeksid seda ohutult ja tervist säästvalt. Seminari eesmärk on panna inimesed märkama ja ära tundma mida ja kuidas tehakse raskuste käsitsi teisaldamisel valesti. </p> <p>Seminari lektoriteks on Tööinspektsioon töökeskkonna konsultant Piret Kaljula või järelevalve osakonna juhataja Silja Soon. Seminari esimeses osas kuuleme, millised on tööandja kohustused (juhendamine ja väljaõpe, puhkepausid jne), toome näiteid elust enesest, mis on juhtunud, kui raskuste käsitsi teisaldamist ei ole tehtud tervist säästvalt või ohutult (sh tööõnnetuste ning kutsehaigestumise näited) ning püüame läbi näidete panna inimesi mõtlema, mida ja kuidas määrata ohukohti raskuste käsitsi teisaldamisel. Seminari teine pool on praktilisem ning seal on fookuses lahendused ja harjutused. TÜ füsioteraapia eriala õppejõud ning füsioterapeut Kadri Medijainen näitab ette asendeid ja tehnikaid õigeks raskuste käsitsi teisaldamiseks ning hajutusi puhkepausideks. Kadri Medijainen toob näiteid, millise tagajärgedega on inimesed temani jõudnud ja kuidas see oleks olnud välditav. </p> <p>Ajakava:</p> <p>11.00-11.30 Tervituskohv ja vaba arutelu</p> <p>11.30-11.35 Seminari avamine, Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu</p> <p>11.35-12.35 „Raskuste käsitsi teisaldamine – millele tähelepanu pöörata“, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula või järelevalve osakonna juhataja Silja Soon</p> <p>12.35-12.45 Sirutuspaus</p> <p>12.45-14.00 „Et raskuste käsitsi teisaldamise tõttu poleks asja füsioterapeudi juurde - tähelepanekuid ja soovitusi füsioterapeudi vaatevinklist“, TÜ füsioteraapia õppejõud ja füsioterapeut Kadri Medijainen</p> <p>14.00-15.00 Kokkuvõte ja kehakinnitus</p> <p> </p> <p>Registreerumine seminarile kestab kuni <b>24. augustini või kuni kohti jätkub.</b></p> <p>Lisainfo:<br />Kristel Plangi<br />Tööinspektsiooni teabe ja välissuhete osakonna juhataja<br /><span><a href="mailto:kristel.plangi@ti.ee">kristel.plangi@ti.ee</a>; </span>5623 0234</p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/686Raskuste käsitsi teisaldamine - Tallinn2020-08-28 14:08:00<p>Üritus: <strong>Tervislikud töökohad vähendavad koormust – raskuste käsitsi teisaldamine</strong></p> <p>Toimumise aeg: <strong>28. august kell 11.30-15.00</strong></p> <p>Toimumise koht: <strong>Balti Jaama seminariruum Lounge (Toompuiestee 37, Tallinn)</strong></p> <p>Sihtgrupp: <strong>Töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutavad isikud töökohal</strong></p> <p>Keel: <strong>eesti keeles</strong></p> <p>Osalustasu:<strong> tasuta, kuid vajalik registreerumine</strong></p> <p> </p> <p>Tööinspektsioon kutsub Teid osalema <b>„Raskuste käsitsi teisaldamise“</b> teemalisele seminarile, mis toimub Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri (EU-OSHA) kampaania <a href="https://healthy-workplaces.eu/">„Tervislikud töökohad vähendavad koormust“</a> raames. Seminaril kutsume osalema neid inimesi, kes oma töökohtadel vastutavad tööohutuse ja töötervishoiu korralduse eest ja kelle ülesandeks on jälgida, et kõik, kes tegelevad raskuste käsitsi teisaldamisega, teeksid seda ohutult ja tervist säästvalt. Seminari eesmärk on panna inimesed märkama ja ära tundma mida ja kuidas tehakse raskuste käsitsi teisaldamisel valesti. </p> <p>Seminari lektoriteks on Tööinspektsioon töökeskkonna konsultant Piret Kaljula või järelevalve osakonna juhataja Silja Soon. Seminari esimeses osas kuuleme, millised on tööandja kohustused (juhendamine ja väljaõpe, puhkepausid jne), toome näiteid elust enesest, mis on juhtunud, kui raskuste käsitsi teisaldamist ei ole tehtud tervist säästvalt või ohutult (sh tööõnnetuste ning kutsehaigestumise näited) ning püüame läbi näidete panna inimesi mõtlema, mida ja kuidas määrata ohukohti raskuste käsitsi teisaldamisel. Seminari teine pool on praktilisem ning seal on fookuses lahendused ja harjutused. TÜ füsioteraapia eriala õppejõud ning füsioterapeut Kadri Medijainen näitab ette asendeid ja tehnikaid õigeks raskuste käsitsi teisaldamiseks ning hajutusi puhkepausideks. Kadri Medijainen toob näiteid, millise tagajärgedega on inimesed temani jõudnud ja kuidas see oleks olnud välditav. </p> <p>Ajakava:</p> <p>11.00-11.30 Tervituskohv ja vaba arutelu</p> <p>11.30-11.35 Seminari avamine, Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu</p> <p>11.35-12.35 „Raskuste käsitsi teisaldamine – millele tähelepanu pöörata“, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula või järelevalve osakonna juhataja Silja Soon</p> <p>12.35-12.45 Sirutuspaus</p> <p>12.45-14.00 „Et raskuste käsitsi teisaldamise tõttu poleks asja füsioterapeudi juurde - tähelepanekuid ja soovitusi füsioterapeudi vaatevinklist“, TÜ füsioteraapia õppejõud ja füsioterapeut Kadri Medijainen</p> <p>14.00-15.00 Kokkuvõte ja kehakinnitus</p> <p> </p> <p>Registreerumine seminarile kestab kuni <b>24. augustini või kuni kohti jätkub </b></p> <p>Lisainfo:<br />Kristel Plangi<br />Tööinspektsiooni teabe ja välissuhete osakonna juhataja<br /><a href="mailto:kristel.plangi@ti.ee">kristel.plangi@ti.ee</a>; 5623 0234</p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/683Infohommik Isikukaitsevahendid2020-09-14 09:49:00<p><strong>Aeg:</strong> 14.09 kell 9.45.-12.00</p> <p><strong>Koht:</strong>  Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu</p> <p><strong>Korraldaja:</strong> Tööinspektsioon</p> <p><strong>Keel:</strong> eesti</p> <p><strong>Hind:</strong> tasuta</p> <p>Infohommikul tutvustatakse, mille alusel hinnata isikukaitsevahendite kasutamise vajadust. Selgitame erinevate isikukaitsevahendite tüüpide näitel, milliseid kaitseomadusi tuleb arvesse võtta isikukaitsevahendite valimisel. Anname soovitusi, kuidas korraldada isikukaitsevahendite kasutamist (väljaõpe, kontrollimine ja arvestus).</p> <p></p> <p>Infohommik on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Registreerumine avatakse 27.08.</p> <p></p> <p>Lektor Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg.</p> <p></p> <p>Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.</p> <p> </p> <p><strong>Lisainformatsioon:</strong></p> <p>Kaja Tamm</p> <p>Teabe peaspetsialist</p> <p><a href="mailto:olga.kurdovskaja@ti.ee">kaja.tamm@ti.ee</a></p> <p>5699 2324</p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/684Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks2020-09-15 14:24:00<p><b>Tervisedenduse konverents 2020: </b><b>Vaimne tervis - nähtamatust nähtavaks</b> </p> <p>Iga-aastane tervisedenduse konverents keskendub vaimsele tervisele ning toimub <b>15. septembril veebikonverentsina.</b> </p> <p>Hea vaimse tervisega inimene kasutab tõhusalt oma võimeid suhetes kodus, õppimises ja töös, tuleb hästi toime igapäevaelu pingetega ning on võimeline aktiivselt ühiskonda panustama. Siiski kogeb elu jooksul vaimse tervise probleeme iga teine inimene ning arvatakse, et aastaks 2030 on vaimne tervis kujunenud levinuimaks rahvatervise probleemiks kogu maailmas. Konverentsil räägime vaimse tervise olukorrast ja väljakutsetest Eestis. </p> <p>Ootame kõrgkoole ja vaimse tervise teemadega tegelevaid organisatsioone tutvustama oma vaimse tervise teemalisi uurimustöid ja häid praktikaid e-postritena.</p> <p>Selleks palume kokkuvõte esitada <b>hiljemalt 17. augustiks</b> <a href="https://admin.tai.ee/poll/index.php/725498?lang=et">siin</a>. Hiljemalt kaks nädalat enne konverentsi anname teada, millised postrid konverentsile pääsevad. </p> <p>Konverentsile ootame osalema maakondade ja kohalike omavalitsuste turvalisuse ja tervisenõukogude ning -komisjonide liikmeid, omavalitsuste juhte ja spetsialiste, tervishoiutöötajaid, haridusasutuste, sh kõrgkoolide töötajaid ja tudengeid, tööandjate esindajaid, vaimse tervise probleemidega inimesi esindavate organisatsioonide esindajaid, ministeeriumite, riigiasutuste ja MTÜ-de esindajaid ning ajakirjanikke.</p> <p><b>Konverentsile saab eelregistreerida <a href="https://admin.tai.ee/poll/index.php/422395?lang=et">siin</a>. </b>Konverentsi kava ja paralleelsessioonide valiku avaldame augustis. Konverents on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.</p> <p>Kohtumiseni veebikonverentsil!</p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/671Infohommik Töösuhete lõpetamine2020-09-17 10:01:00<p><strong>Aeg:</strong> 17.09.2020 kell 9.45.-12.00</p> <p><strong>Koht:</strong> Tartu, Tartu Ülikooli Raamatukogu</p> <p><strong>Korraldaja:</strong> Tööinspektsioon</p> <p><strong>Keel:</strong> eesti</p> <p><strong>Hind:</strong> tasuta</p> <p>Infohommik on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Registreerumine avatakse 27.08.</p> <p>Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.</p> <p> </p> <p><strong>Lisainformatsioon:</strong></p> <p>Kaja Tamm</p> <p>Teabe peaspetsialist</p> <p><a href="mailto:olga.kurdovskaja@ti.ee">kaja.tamm@ti.ee</a></p> <p>5699 2324</p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/672Infohommik Töösuhete lõpetamine2020-09-21 10:03:00<p><strong>Aeg:</strong> 21.09.2020 kell 9.45.-12.00</p> <p><strong>Koht:</strong> Tallinn, Eesti Rahvusraamatukogu</p> <p><strong>Korraldaja:</strong> Tööinspektsioon</p> <p><strong>Keel:</strong> eesti</p> <p><strong>Hind:</strong> tasuta</p> <p>Infohommik on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Registreerumine avatakse 27.08.</p> <p>Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.</p> <p> </p> <p><strong>Lisainformatsioon:</strong></p> <p>Kaja Tamm</p> <p>Teabe peaspetsialist</p> <p><a href="mailto:olga.kurdovskaja@ti.ee">kaja.tamm@ti.ee</a></p> <p>5699 2324</p>https://www.tooelu.ee/et/syndmused/682Infohommik Töökeskkond laonduses2020-09-25 09:44:00<p><strong>Aeg:</strong> 25.09.2020 kell 9.45.-12.00</p> <p><strong>Koht:</strong> Tallinn, GoHotell Shnell</p> <p><strong>Korraldaja:</strong> Tööinspektsioon</p> <p><strong>Keel:</strong> eesti</p> <p><strong>Hind:</strong> tasuta</p> <p>Infohommik on osalejatele tasuta. Vajalik eelnev registreerumine. Registreerumine avatakse 27.08.</p> <p>Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.</p> <p> </p> <p><strong>Lisainformatsioon:</strong></p> <p>Kaja Tamm</p> <p>Teabe peaspetsialist</p> <p><a href="mailto:olga.kurdovskaja@ti.ee">kaja.tamm@ti.ee</a></p> <p>5699 2324</p>