Avaleht / Rollid / Töötaja

Töötaja

Teadmiseks töötajale

Töösuhteid reguleerib töölepingu seadus, mis näeb töötajale ette nii õigusi kui kohustusi.

Tööle asumisel tuleb töötajal ja tööandjal sõlmida tööleping, millele näeb seadus ette kirjaliku vormi. Alla kahenädalase kestusega tööleping võib olla sõlmitud ka suulises vormis. Tööle asumisel rakendub töötajale seadusest tulenev neljakuuline katseaeg, kuid pooled võivad kokku leppida ka lühemas katseajas.

Töötaja saab töötada täistööajaga, milleks on 40 tundi nädalas ehk 8 tundi päevas 7-päevase vahemiku kohta, kuid tööandja ja töötaja võivad omavahel leppida kokku ka osalises tööajas. Töötaja tööaja suhtes kehtivad igapäevase, iganädalase ja üldise tööaja piirangud, mida tööaeg ületada ei või.

Töö tegemise eest tuleb tööandjal maksta töötajale töötasu, mille komponentide ja arvutamise metoodika kujundavad pooled ise. Töötasu ei saa olla väiksem kui kehtestatud töötasu alammäär. Töötasu tuleb töötajale maksta vähemalt kord kuus kokkulepitud tähtpäeval.

Töötajal on õigus saada kalendriaastas 28 kalendripäeva põhipuhkust, kuid pooled võivad kokku leppida ka pikemas põhipuhkuses. Puhkuse kasutamisel tuleb töötajale maksta puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

Tööleping saab lõppeda vaid töölepingu seaduses toodud alustel, milleks on poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, töötaja surm, füüsilisest isikust tööandja surm, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades ning töölepingu ülesütlemine. Töötaja võib töölepingu üles öelda korraliselt või erakorraliselt, kuid üksnes erakorralist ülesütlemist peab töötaja tööandjale põhjendama. Korralise ülesütlemise puhul on töötajal vaja tööandjale ette teatada vähemalt 30 kalendripäeva.

Töölepingu lõppemisel peab tööandja töölepingus lõppemise päeval hüvitama töötajale kõik väljateenitud, kuid veel väljamaksmata summad, sh kasutamata aegumata põhipuhkuse.

Külastusi 3205, sellel kuul 3205

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks