Avaleht / Rollid / Lapsevanem / Mürgistused

Mürgistused

Mürgistused ravimitest

Ravimeid, näiteks tablette, salve, tilkasid ja erinevaid toidulisandeid (edaspidi ravimid), tootva tööstuse arenedes kasvab ka nende kättesaadavus. Farmaatsiatoodete pakendite erinevad kujud ja värvilisus paelub laste tähelepanu, sest need sarnanevad kommidega.

Mõnedes peredes on muutunud ebatervislikuks harjumuseks looduslike vitamiinide (puu- ja köögiviljad) asemel ülemäärane toidulisandite kasutamine. Ravimite kasutamise kasv täiskasvanute hulgas suurendab ka ravimimürgis­tusega laste arvu.

Lapsed peavad teadma, et ravimid on ette nähtud üksnes erilistel puhkudel ja nende kasutamise määrab arst. Ravimeid tohib kasutada ainult täiskasvanute juuresolekul ja arsti määratud annustes.

Kodus tuleb ravimeid hoida lastele kättesaamatus kohas. Ravimikast peab olema erimärgistatud ja suletud. Laps peab teadma, kus kohas ravimeid kodus hoitakse, salastatud koht tekitab kõrgendatud huvi peidetud asja vastu. Kuid laps peab ka teadma, et ta ise ei tohi neid puutuda. Täiskasvanutele on selline ravimite hoidmine suhteliselt ebamugav, eriti kui ravimeid tuleb kasutada regulaarselt mitu korda päevas, sageli tehakse vigu: hoides ravimeid käekotis või jopetaskus, kust lapsed saavad neid kergesti kätte. Ravimeid ei tohi panna lauale selleks, et neid hiljem manustada. Esiteks tuleb valmistada pealejoodav vedelik, seejärel tuleb ravim pakendist välja võtta ja kohe alla nee­lata. Kui laps on siiski alla neelanud tableti või lausa mitu, on oluline hoida alles pakend ja sellest teavitada meditsi­inipersonali (samuti võimalikust allaneelatud tablettide arvust).

Mürgistused igapäevaselt kasutatavatest keemilistest ainetest ja segudest

Ohtlikud keemilised ained ja segud kodus on šampoonid, pesupulber, koristus- ja pesemisvahendid, putukatõrjevahendid, ilutooted (juukselakid, küünelakid, küünelakieemaldajad, habemeajamisvaht, parfüümid jm), toataimede hooldusvahendid, kiirkuivavad liimid, värvid, pärast remonti üle jäänud lahustid, äädikas (mõnel juhul ka äädikaessents) jne. Suvel on võimalik kokkupuude ka mineraalväetiste, kahjuritõrje- ja muude taimekaitsevahendite, õlide, kütuste, küttesegude jms põllu- ja aiatöödel kasutatavate ainetega.

Kõiki nimetatud aineid ja segusid tuleb hoida lukustatud, lastele kättesaamatus kohas (nt kõrgetes või lukustatavates riiulites), originaalpakendis, et neid kogemata ei jooks ka täiskasvanud ise (tüüpviga on kemikaalide villimine toidu- või joogipakenditesse). Kui ohtlike ainete pakendid on tühjendatud, visatakse need ära selleks ettenähtud kohta – soovitatav on need sorteerida ja eelnevalt pesta.

Lapsed peavad õppima tegema praktilisi ruumide puhastamise, nõude- või pesupesemise ning muid iseteenindustöid. Edukas õppimine on tehes seda koos täiskasvanuga. Täiskasvanud peavad lastele rääkima, milleks kasutatakse kodukeemiatooteid, ja nende võimalikest ohtudest tervisele. Seetõttu on asjakohane lastega koos koristustöid tehes kasutada looduslikke ja tervisele kahjutuid aineid. Tähelepanu tuleks pöörata ka lapse riietusele – kui riided on kokku puutunud kemikaalidega (näiteks, särgivarrukas on märgunud mingi pesuvahendiga), siis tuleb see viivitamata võtta seljast, sest paljud kemikaalid võivad imenduda ka läbi terve naha.

Kui laps on söönud või joonud mis tahes kemikaali või kemikaalisegu, on oluline hoida alles selle pakend, et näidata seda arstile ja et oleks võimalik valida sobivaim ravi.

Mürgistused alkoholist

Laste ja noorukite hulgas on levinud alkohoolsete jookide tarbimine ning suitsetamine. Kõige sagedamini esineb seda avalik es kohtades, seltskondades ja tänaval. Veidi juues tekkib joovastus- ja vabadustunne, on parem suhelda, elu tundub lihtsam. Kuid järk-järgult muutuvad alkoholi tarbinud agressiivseks, väheneb enesekontroll. Alkoholi mõjul panevad lapsed tänavatel toime seaduserikkumisi ja muutuvad ka ise kuriteoohvriteks. Alkoholi tarbimine põhjustab mürgistust, maksa, südame, mao ja kõhunäärme haiguseid. Lisaks sellele on lapsed, kes on alustanud alkoholi (näiteks õlu või vein) tarbimist enne 15. eluaastat, vastuvõtlikumad ka võimalikule püsivale narkosõltuvusele.

Lapsed peavad alkoholist teadma, et see on kahjulik (lapse) organismile.

Mürgistused gaasist

Maagaas ei ole mürgine, kuid see on lämmatav, sest surub ruumist hapniku välja. Gaas on õhust kergem, mistõttu tõuseb üles, ja seda on lihtne õhutada. Gaasi kasutatakse kodudes peamiselt toiduvalmistamiseks ja kütmiseks.

Gaasipliit ja ahi on mõeldud ainult toidu valmistamiseks. oluline on mitte jätta järelevalveta sisselülitatud gaasipliiti. Ahi ei ole kapp erinevate asjade hoidmiseks. Gaasipliidi läheduses ei tohi asuda kergesti süttivaid või plahvatusohtlik­ke esemeid. Gaasipliidi läheduses ei tohi mängida. Kui gaasipliit vajab hooldust või parandamist, tohib seda teha ainult gaasiseadmete tehnik, sest remonttööde isetegemine võib põhjustada gaasilekke või -plahvatuse.

Gaasipliidi kohal pesu kuivatamine on väga ohtlik, sest pesu võib süttida ja põhjustada põlengu. Gaasipliidi juures ei soovitata end soojendada, sest leegi põledes väheneb hapnikukogus ruumis. See on tervisele ohtlik, kuna tek­kib vingugaas, mis võib põhjustada lämbumise. Selle kontsentratsioon tõuseb eriti siis, kui hapniku juurdepääs põlemiskohale on piiratud. Seetõttu on oluline gaasipliidiga ruume sageli ventileerida.

Gaasipliiti ei tohi kasutada tuuletõmbega ruumis, sest leek võib kustuda ja gaas lekib ruumi. Tundes spetsiifil­ist gaasilõhna, peab täiskasvanu gaasitoite sulgema, ruumi tuulutama (avades akna) ja kutsuma abi. Lapsi tuleb õpetada, et tundes gaasilõhna tuleb ruumist viivitamata lahkuda. Tundes lõhna ühises trepikojas, naabrite juures või tänaval, tuleb samuti viivitamata kutsuda päästeteenistus, kuna hädaoht ähvardab ka ümberkaudsete inimeste elu ja vara.

Kui on tunda gaasilõhna:

  • on keelatud kasutada lahtist tuld;
  • tuleb tagada, et tõmbetuulega ei puruneks aknad või uksed, mis võib tekitada sädet;
  • keelatud on sisse ja välja lülitada elektrivalgustust ja muid elektrilisi seadmeid (näiteks arvutid), et mitte tekitada sädet.

Mõnedes kodumajapidamistes kasutatakse balloonigaasi, mis tekitab lisaohtu, sest balloonid on suured ja rasked. Väikese põhja läbimõõdu ja kõrguse suhte tõttu on nad suhteliselt ebastabiilsed. Balloone tuleb hoida püstiasen­dis; need tuleb kinnitada, et vältida nende ümberkukkumist. Balloonide hoiukohas ei tohiks kunagi hoida muid esemeid, eelkõige tuleohtlikke materjale, nagu kütus, õli, värv või söövitavad vedelikud – see võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Mürgistest taimedest ja seentest

Mürgised taimed sisaldavad mitmesuguseid mürgiseid aineid (toksiine), mis inimkehasse sattudes või sellega kok­kupuutel põhjustavad mürgistuse või isegi surma. Mõned mürgistest taimedest näevad välja nagu söödavad, olles erksavärvilisemad ja väljakutsuvamad, näiteks ussilakk, salu-siumari, harilik näsiniin ja teised erksavärvilised, samuti mürgised marjad, või huvitava välimuse ja peterselli lõhnaga surmaputke juur.

Ei ole võimalik õppida tundma kõiki mürgiseid taimi ja marju, oluline on teada, et ei tohi närida ja süüa tundmatuid taimi ja nende osi: lehti, juuri ja vilju.

Lapsed peaksid teadma, et tundmatuid taimi ja marju ei tohi täiskasvanu loata isegi puudutada, sest osa mürkaineid võib imenduda isegi läbi terve naha.

Korjata võib ainult neid seeni, mida tunneme. Seenemürgistus võib tekkida mitte ainult mürgistest seentest, aga ka niinimetatud söögi seentest, mis on riknenud või valesti töödeldud (keetmata või liiga vähe keedetud). Seened tuleks korjata korvidesse, et need ei kuumeneks üle, ei oleks kokku pressitud ning et oleks tagatud õhu juurdepääs neile. Plastpakenditesse ja kilekottidesse korjatud ja nendes hoitavad seened riknevad kiiresti. Ei soovitata korjata seeni au­toteede, raudteede, prügilate ja tehaste ümbrusest, kus on suurenenud õhusaaste. Laps ei tohi üksi metsa minna ja korjata seeni – seda tohib teha ainult koos täiskasvanuga.

Külastusi 3126, sellel kuul 3126

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks