Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Peresõbraliku tööandja märgise programm

Viimati uuendatud: 04.12.2023
 • Peresõbraliku tööandja märgis näitab, et organisatsioon väärtustab oma inimeste heaolu ning pingutab, et nad saaksid ühildada töö- ja pereelu.
 • Pere- ja töötajasõbralikkus toob kasu nii tööandjatele kui töötajatele.
 • Märgise pälvimiseks läbivad organisatsioonid tasuta põhjaliku arenguprogrammi.

Peresõbraliku tööandja märgise programm

Peresõbraliku tööandja märgis on tunnustus, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon väärtustab oma liikmete heaolu ning on teadlikult pingutanud, et nad saaksid edukalt ühildada oma töö- ja pereelu. Sellise organisatsiooni töötajad on õnnelikumad ja produktiivsemad, tõstes seeläbi organisatsiooni konkurentsivõimet.

Peresõbraliku tööandja märgise pälvimiseks läbivad organisatsioonid kuni kolmeaastase põhjaliku programmi, mille käigus hindavad oma vajadusi ja võimalusi organisatsioonikultuuri parendamisel ning teevad vajalikud muudatused. Programm pakub tööandjale meetmete tulemuslikuks rakendamiseks mitmekülgset toetust, koolitusi ja mentorlust.

Programmi on oodatud tööandjad nii era- ja avalikust sektorist kui ka kodanikuühendustest. Enne märgise taotlemist ei pea tööandja olema kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid. Piisab, kui tööandjal on soov areneda ning pere- ja töötajasõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada. Tööandja, kes on juba peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomisega tegelenud, võib läbida märgise taotlemisprotsessi kiiremini kui kolm aastat.

Peresõbraliku tööandja märgist annab välja Sotsiaalministeerium. Programmis osalemine on kõigile tasuta.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

 

Programmi etapid ja ajakava

Miks programmiga liituda?

Õnnelik ja rahulolev töötaja loob ettevõttele rohkem väärtust. Peresõbralike põhimõtete järgimine aitab töötajale pakkuda paremat töökogemust ja edukalt ühildada töö- ja pereelu, tuues kaasa positiivset mõju nii töötajatele kui ka tööandjatele.

Pere- ja töötajasõbralikkus algab tööandja suhtumisest töötajatesse – kuidas toetatakse töötajat erinevates rollides ja olukordades, mida ta oma elus läbib. Olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, haige pereliikme eest hoolitsemine või hoopis karjääriredelil edasiliikumine, uute oskuste omandamine töö kõrvalt või oma tervisliku seisundi hoidmine ja parandamine. Need kõik vajavad tööandjapoolset paindlikkust ja vastutulekut.

 

Pere- ja töötajasõbralike meetmete rakendamise kasud: 

 • Alaneb töötajate stressitase nii tööl kui ka eraelus.
 • Väheneb tööjõu liikumine.
 • Väheneb tööõnnetuste arv.
 • Alaneb töötajate läbipõlemine.
 • Väheneb ebavõrdsus.
 • Paraneb töötajate tervis ja väheneb haiguspäevade arv.
 • Paraneb töötajate ja nende perede elukvaliteet. 
 • Kasvab töötajate produktiivsus.
 • Paraneb töötajate ja juhtkonna läbisaamine ning koostöö.
 • Paraneb töötajate konkurentsivõime.

“Helmeses oleme uuringutele toetudes arvutanud, et kui me ei arvestaks meie 300 töötaja rahuloluga, siis kaotaksime igal aastal vähemalt miljon eurot, võib-olla rohkem.” –  Helmese juht Jaan Pillesaar

 

Peresõbraliku märgise programmiga liitumise kasud:

 • Süsteemne lähenemine pere- ja töötajasõbralikkuse juurutamisele. 
 • Kogemustega mentorite nõuanded ja abi muudatuste elluviimiseks.
 • Muudatuste elluviimist toetavad koolitused erinevatel teemadel.
 • Tugivõrgustiku üritused ja kogemuste jagamise võimalus teiste sarnaste organisatsioonidega.

 

„Uute töötajate värbamisel on ettevõte atraktiivsem, kui omab vastavat märgist. Programmis osalemine on andnud võimaluse kõiki meie tegevusi struktuurselt analüüsida ja saada tagasisidet välistelt osapooltelt. Märgise omamine on suur au ja samas ka suur vastutus. Kuna omame kuldtaset, siis on oluline jälgida, et teeksime töötaja- ja peresõbralikuks tööandjaks olemise nimel just neid tegevusi, mille puhul töötajad tunnevad, et nad on ettevõtte poolt hoitud ja toetatud.“ – SEB tööandja brändingu projektijuht Liina Hindremäe

Kandideerimine

Programmi kandideerimine toimub üks kord aastas ning kandideerimine on avatud ühe kuu jooksul. Programmi võivad kandideerida kõik organisatsioonid, mis kes on tegutsenud vähemalt aasta ning kus on vähemalt üks töölepinguga töötaja, kes ei kuulu organisatsiooni juhatusse ega omanikeringi. Organisatsioon ei tohi olla maksuvõlglane, kriminaal- või väärteomenetluses karistatud, pankrotis ega likvideerimisel.

2023. aastaks on programmi kandideerimine lõppenud. 2023. aastaks on programmi kandideerimine lõppenud. Kui soovite saada 2024. aastal teavituse uue avaneva kandideerimisvooru kohta, palun registreerige infosoov.

Märgise tasemed

Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Programmiga liitumisel saab organisatsioon algtaseme märgise. Algmärgis ei ole meetmete eelne tase ega sisalda hinnangut organisatsiooni hetkeseisu osas, vaid näitab, et organisatsioon on liitunud pere- ja töötajasõbraliku märgise programmiga ning tal on potentsiaali pälvida pronks-, hõbe- või kuldmärgis. Pronks-, hõbe- ja kuldmärgis aga näitavad tööandja peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamise taset – kõrgeim tase on kuldmärgis.

Kuldtase Hõbetase Pronkstase
 • Tööandja on ära õppinud, kuidas olla pere- ja töötajasõbralik ning tegutseb selle nimel järjepidevalt.
 • Pere- ja töötajasõbralikku juhtimist rakendatakse alateadlikult ning iseenesest.
 • Töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrged.
 • Peresõbralikkus on oluline osa organisatsioonikultuurist.

 

 

 • Organisatsioonikultuuri osatakse muuta pere- ja töötajasõbralikumaks. 
 • Organisatsiooni juhtimine on kaasav ja töötaja autonoomiat suurendatakse. 
 • Ametipõhiste tööjuhendite asemel kasutatakse n-ö rollikirjeldusi.
 • Töötajad saavad ise algatada muudatusi kultuuri parendamiseks.
 • Vähene bürokraatia, tööandja usaldab oma töötajaid.
 • Tööandja tunneb vajadust pere- ja töötajasõbralikuma organisatsioonikultuuri järgi ning on sel teekonnal teinud esimesed sammud.
 • Töötajate rahulolu peetakse oluliseks ja selle tõstmise nimel rakendatakse erinevaid meetmeid.
 • Puudub töökiusamine ja töötingimused on tervislikud.
 • Tööandjal on soov ja tahe teha enamat, kuid puuduvad selleks võimalused.

 

Programmi läbinud tööandjad

 • ACNielsen Eesti
 • ADM Interactive
 • Admiral Markets
 • Agapics
 • ASA Quality Services
 • Astro Baltics
 • Audentes AS, Audentes Koolide SA ja Audentese Spordiklubi MTÜ
 • BDO Eesti 
 • Bondora Group
 • Cash On Go Ltd
 • CES
 • Checkout Technology LTD Eesti filiaal
 • Click & Grow
 • DPD Eesti 
 • Eesti Rahvusraamatukogu
 • Eesti Tervishoiu Muuseum
 • Elisa Eesti
 • ERGO Insurance SE ja ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal
 • Estanc
 • Estiko-Plastar
 • Fortumo
 • Fujitsu Estonia
 • Helmes
 • Iglu
 • Incap Electronics Estonia
 • Innove 
 • IPF Digital 
 • Jüri Gümnaasium
 • Keskkonnaamet
 • Keskkonnaministeerium
 • Lennuliiklusteeninduse AS
 • LHV Pank
 • Maa-amet 
 • Maaeluministeerium
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Mandatum Life
 • Omniva
 • Pangapealse Lasteaed
 • PCC Projekt
 • Proekspert
 • Päästeamet
 • Ragn-Sells
 • Raintree Estonia
 • Ramirent Baltic
 • Ramirent Shared Services
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Scania Eesti
 • Scoro Software 
 • SEB Pank
 • SRINI
 • Statistikaamet
 • Swedbank 
 • Südameapteek
 • Tele 2
 • Wunder Estonia
 • Äripäev
 • YourOffice Group

 

 • ABB
 • Baltic Agro Machinery
 • Baltic Restaurants Estonia
 • Coca-Cola HBC Eesti
 • DHL Express Estonia
 • DHL Logistics Estonia
 • Eesti Filharmoonia Kammerkoor
 • Eesti Meremuuseum
 • Elva Laste- ja Perekeskus
 • Fertilitas
 • Guardtime
 • Helmes
 • Häirekeskus
 • Insly
 • Kaubamaja
 • Keila Alushariduse OÜ
 • Keskkonnaagentuur
 • Konkurentsiamet
 • KPMG Baltics
 • Käo Tugikeskus
 • Lindström
 • Marketex Offshore Constructions
 • McDonald´s
 • MDC Max Daetwyler Eesti
 • Morek IT
 • must maja
 • Nordecon
 • Nordwood
 • OSHINO Electronics Estonia
 • PZU Kindlustus
 • Põltsamaa Vallavalitsus
 • Saku Õlletehas
 • Salvest
 • Santa Maria/Paulig Coffee Estonia
 • Saue Production
 • Schenker
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Tartu Kutsehariduskeskus
 • Tartu Vangla
 • T-Tammer
 • Valdek AS

   

 

 • Boardic Eesti
 • Eesti Keele Instituut
 • Enics Eesti
 • Express Post
 • Go Group
 • Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
 • Innopolis Insenerid
 • Milworks
 • Sillamäe Gümnaasium
 • Tartu Terminal
 • Vapi People
 • Velko AV

Küsimused ja vastused

Kandideerimisel täidab organisatsioon põhjaliku ankeedi, millele lisaks võib hindamiskomisjon vajadusel läbi viia täiendavad vestlused. Komisjon hindab muuhulgas seda, kui palju potentsiaalset kasu saab organisatsioon programmi läbimisest ning kuivõrd ta panustaks omakorda programmi üldiste eesmärkide täitmisse, milline on organisatsiooni motivatsioon ja selgus eesmärkide osas. Samuti vaadatakse, kuidas saab kaasatud organisatsiooni juhtkond, mis on muudatuste läbiviimiseks väga oluline tegur.

Liituvate tööandjate grupi valikul otsitakse ka tasakaalu erinevat tüüpi organisatsioonide (ettevõtted, asutused, MTÜ-d jm.) vahel.

Valiku teeb komisjon mitmekülgsete kriteeriumide alusel ja programmi valitud organisatsioonidega sõlmitakse koostööleping.

Pärast lõppmärgise saamist väljub osaleja programmist. Organisatsioonile ei pakuta enam aktiivset tuge mentorite ja võrgustikuürituste näol, kuid organisatsioon jätkab iseseisvalt meetmete rakendamist. Selleks, et tulemused oleksid püsivad ja meetmete rakendamine jätkuks ka pärast lõppmärgise omistamist, koostatakse pärast lõpphindamist järgmise perioodi rakenduskava ning korraldatakse programmi viimane koolitus meetmete iseseisva rakendamise teemal. Et märgis jääks kehtima, peab organisatsioon iga kahe aasta tagant läbima järelhindamise.

Kui organisatsioon soovib oma märgise taset tõsta (näiteks on saanud lõppmärgisena hõbe- või pronkstaseme, aga eesmärgiks on saada kuldtase), siis võib ta iseseisvalt meetmeid rakendada. Iga kahe aasta tagant toimuva järelhindamise käigus on võimalik taotleda kõrgema taseme märgist.

Järelhindamise käigus võib selguda, et organisatsioon ei ole meetmeid piisavalt rakendanud. Sel juhul  kaotab organisatsioon saavutatud taseme ning talle omistatakse senisest madalam tase. Kui tööandja ei vasta enam kõige madalamale ehk pronkstasemele, siis võidakse märgis ära võtta.

Pere- ja töötajasõbraliku tööandja märgist võib kasutada organisatsiooni tutvustamisel, töötajate värbamisel, avalikel üritustel ja mujal kommunikatsioonitegevustes.

Kui tööandja on sunnitud märgise taotlemise katkestama, kuid soovib hiljem programmi jätkata, siis mentor aitab otsustada, kas programmi on võimalik jätkata pooleli jäänud kohast. Kui programmi jätkamine pooleli jäänud kohalt ei ole võimalik, tuleb kogu protsessi alustada algusest ning uuesti programmi kandideerida.

Peresõbraliku tööandja märgise programmis osalemine on tasuta. Küll aga peaks programmis osalev tööandja arvestama kuludega, mis tekivad erinevate peresõbraliku tööandja mudeli meetmete rakendamisega. Samuti kaasnevad kulud tööandja esindaja seminaridel osalemisega.

Kontakt

Targa Töö Ühing MTÜ, kontaktisik Ave Laas, [email protected]