Avaleht / Õigusaktid / Olulised õigusaktid / Töökeskkonna õigusaktid

Töökeskkonna õigusaktid

TÖÖTERVISHOIDU JA TÖÖOHUTUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) alusel kehtestatud õigusaktid:

TOOTEOHUTUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Toote nõuetele vastavuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse (GMMOKS) alusel kehtestatud õigusaktid:

Kemikaaliseaduse alusel kehtestatud õigusaktid:

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH-määrus)
(sisaldab nõudeid kemikaali ohutuskaardile - artikkel 31)

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008 (CLP-määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist)

CLP määruse muudatus, Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009

Külastusi 13837, sellel kuul 13837

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks