Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Märksõna ergonoomika

Kõik artiklid (2)

 • Töökeskkond

  Tööruumi korraldus

  • Töötamiskoht peab olema kujundatud nii, et töötaja saaks oma asendit muuta ja leida sobiva tööasendi.
  • Töökoha sisekliima peab olema tööülesande täitmiseks sobiv ning tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga.
  • Töökohtadel peab olema piisav õhuvahetus.
 • Tegevuste plaanimine
  Töökeskkond

  Ergonoomika

  06.05.2021
  • Ergonoomika rakendamine töökeskkonnas on vajalik tööõnnetuste ja tööga seotud haigestumiste ennetamiseks.
  • Füüsiline ergonoomika tegeleb näiteks tööasendite, materjalide käsitsemise, korduvliigutuste ning töökoha korraldusega.
  • Kognitiivne ergonoomia tegeleb vaimse töökoormuse, otsuste vastuvõtmise protsessi, usaldatavuse ja tööstressiga.