Menüü

Avaleht / EU-OSHA / Kampaania "Ennetame riske üheskoos" 2012-2013

Kampaania "Ennetame riske üheskoos" 2012-2013

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) alustas 2012.aastal kaheaastast tervislike töökohtade kampaaniat „Ennetame riske üheskoos“, mille eesmärk oli innustada juhte, töötajaid ja teisi sidusrühmi tegema tööohutuse ja töötervishoiu parandamise nimel koostööd. Eestis koordineeris kampaaniat Tööinspektsiooni haldusalas olev koordinatsiooni keskus.

2012-2013.a kampaania keskendus riskide ennetamisele, riskide juhtimisele; juhtide innustamisele riskide vähendamisel aktiivselt osalema, töötajate, nende esindajate ja teiste sidusrühmade julgustamisele juhtidega riskide vähendamiseks koostööd tegema. Kampaania kesksel kohal oli eesmärkide saavutamiseks ette nähtud materjalid nagu aruanded, praktilised juhendid, reklaamlehed, plakatid ja DVD-d. Eesti keelde on tõlgitud üle kümne kasuliku materjali nii tööandjatele kui töötajatele, mis on kättesaadavad elektroonselt kui ka paberkandjal. Kampaania eesti keelse kodulehega saab tutvuda siin http://www.healthy-workplaces.eu/et/

Eestis korraldati 2012.a kampaania käigus pressikonverents, kaks partnerlusseminari, kaks ajakirjanike ümarlauda, parimate praktikate workshop ning üleeuroopalisel tööohutuse ja töötervishoiu nädalal oktoobris XIV Töötervishoiupäev. Kõikide kampaania ürituste läbiv teema oli riskide ennetamine üheskoos ning nendel osales kokku üle 300 inimese. EU-OSHA Eesti ürituste kohta leiab infot Tööelu portaalist www.tooelu.ee

2013. aastal jätkus Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) tervislike töökohtade kampaania „Ennetame riske üheskoos“, mille raames Eestis EU-OSHA Eesti koordinatsioonikeskus koostöös Tööinspektsiooniga korraldas kaks suuremat teabeüritust: isikukaitsevahendite teemalise seminari aprillis ja Töötervishoiupäeva oktoobris.

Isikukaitsevahendite seminaril anti ülevaade isikukaitsevahendite (edaspidi IKV) kasutamisest ning sellega kaasnevatest probleemidest Tööinspektsiooni pilgu läbi, selgitati mida tuleb silmas pidada IKV-de soetamisel, millised on enamlevinud vead nende kasutamisel ning millised on uued tooted turul. Lisaks seminarile toimus kõrval ruumis ka minimess, kus isikukaitsevahendite maaletoojad ja edasimüüjad esitlesid oma tooteid. Kokku osales seminaril 97 inimest, kellest enamik olid töökeskkonnaspetsialistid. Üritus oli kõigile osalejatele tasuta ning seminari ettekanded järelvaadatavad Tööelu portaalis.

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames toimus 23. oktoobril 2013 Tallinnas Rahvusraamatukogus XV Töötervishoiupäev, kus võtsid sõna spetsialistid tööohutuse ja töötervishoiu teemadel, ettevõtete esindajad, kes jagasid oma positiivseid praktilisi kogemusi töökeskkonna valdkonnas ning anti ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse hetkeseisust ja arengusuundadest Eestis. Kokku osales Töötervishoiupäeval 266 inimest, kellest enamik olid töökeskkonnaspetsialistid, samuti osales töötervishoiu ja –ohutusega tegelevaid spetsialiste, ettevõtete esindajaid, õppejõude, tudengeid ja teisi asjast huvitatuid. Üritus oli kõigile osalejatele tasuta ning ürituse ettekanded on kättesaadavad Tööelu portaalis.

Aasta jooksul jagati tuhandeid teavitusmaterjale , ilmusid erinevad pressiteated ning eesti keelde tõlgiti õppevahend õpetajatele, et tutvustada algkooli lastele tervise ja ohutuse teemasid harivate ning samas lõbusate ja kaasakiskuvate Napo videoklippide ja loovtegevuste abil. Materjal on kättesaadav siit http://www.napofilm.net/et/napo-for-teachers.

Külastusi 6957, sellel kuul 6957

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks