Menüü

Avaleht / Alustavale ettevõtjale / Töösuhted / Puhkus / Puhkusetasu

Puhkusetasu

Viimati uuendatud: 09.03.2016


Puhkusetasu maksmise aeg

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Pooled võivad kokku leppida puhkusetasu hilisemas maksmises, kuid mitte hiljem kui puhkuse lõppemisele järgneval palgapäeval. Kasutamata puhkusepäevade hüvitamine rahas on lubatud üksnes töölepingu lõppemisel.

Puhkusetasu arvutamine

Puhkusetasu arvutatakse puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu jooksul töötaja teenitud töötasu alusel. Selleks liidetakse kuue kuu töötasu ning kuue kuu kalendripäevade arv. Kalendripäevade hulka ei arvata neid päevi, mil töötaja mõjuval põhjusel ei töötanud, näiteks oli haige, puhkusel, esindas töötajaid kollektiivlepingus ette nähtud juhtudel või viibis ajateenistuses. Samuti ei arvata kalendripäevade hulka rahvuspüha ja riigipühad.

Töötasu summa jagatakse kalendripäevade arvuga ja saadakse keskmine kalendripäevatasu, mis korrutatakse puhkuse kestuse kalendripäevade arvuga. Tulemuseks on puhkusetasu.

Kui töötajale maksti puhkusetasu arvutamise kuule eelneva kuue kuu või kuuest kuust lühema aja jooksul muutumatu suurusega töötasu, siis keskmist kalendripäevatasu ei arvutata ja töötajale makstakse puhkusetasuna muutumatu suurusega töötasu. 

Külastusi 81403, sellel kuul 81403

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks