Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Töölepingulised suhted

Töölepingulised suhted

Viimati uuendatud: 12.02.2019


Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandjale) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, ning saab selle eest kokkulepitud tasu. Kui isik teeb teisele isikule tööd, mida tavapäraselt tehakse üksnes tasu eest, kuid kirjalik leping puudub, eeldatakse, et tegu on töölepingulise suhtega.

Töölepingu seaduse § 5 kohaselt korrektses töölepingus sisalduv teave:

 1. Töötaja ja tööandja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht. Soovitatav on lisada ka kontakttelefon ja e-posti aadress.
 2. Töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg. Tööleasumise ajast hakatakse tavaliselt arvestama pidevat töötamist tööandja juures.
 3. Tööülesannete kirjeldus. Võib olla kirjas ka eraldi ametijuhendis, kuid on siiski lepingu lahutamatu lisa.
 4. Ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg. See on tähtis soodustingimustel vanaduspensionile jäämiseks, kui antud ametis teatud aastad töötades selleks õigus tekib.
 5. Muud hüved, kui nendes on kokku lepitud. Kui töövestluse käigus on töötajale lubatud mistahes soodustusi (autokompensatsioon, regulaarsed puhkusereisid soojale maale, spordisaali kasutamise hüvitamine vm), siis on oluline, et lubadused kokkuleppena ka kirjas oleks.
 6. Tööaeg (ja kas kohaldatakse tööaja summeeritud arvestust).
 7. Töö tegemise koht (vähemalt kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega).
 8. Põhipuhkuse kestus (põhipuhkus on 28 kalendripäeva, puudega töötaja või alaealise puhkus on 35 kalendripäeva, haridustöötajate puhkus kuni 56 kalendripäeva).
 9. Töölepingu ülesütlemise tähtajad või viide neile. Tähtajad sisalduvad TLSi §-des 37 (lõige 5), 96, 97, 98 ja 103.
 10. Viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele.
 11. Viide kollektiivlepingule, kui seda töötajale kohaldatakse.
 12. Töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud.

 

 

Külastusi 14193, sellel kuul 14193

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks