Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Puhkuste ajakava

Puhkuste ajakava

Viimati uuendatud: 01.03.2016


Tööandjal tuleb jooksva aasta puhkuste ajakava koostada ja töötajatele teatavaks teha märtsi lõpuks (TLS § 69). Tööandja määrab põhipuhkuse aja, arvestades töötaja soovi, kui see on mõistlikult ühildatav ettevõtte huvidega. Näiteks ei pea tööandja arvestama töötaja soovi puhata aasta kõige töörohkematel kuudel.

Küll aga peab tööandja arvestama, et TLSi § 69 lg-s 7 nimetatud inimestel on õigus nõuda põhipuhkust neile sobival ajal perekondlike kohustuste või olukordade tõttu.

Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

  • naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
  • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
  • vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
  • vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last – lapse koolivaheajal;
  • koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Töökorralduse reeglitest peaks nähtuma, kuidas ja millal peavad töötajad oma puhkusesoovidest tööandjat teavitama. Kui tööandja ei ole puhkuste ajakava õigel ajal teatavaks teinud või kui töötaja soovib kasutada ajakavasse märkimata puhkust, teatab ta sellest tööandjale ette 14 kalendripäeva.

Iga kalendriaasta 31. märtsiks, kui puhkuste ajakava ei ole veel koostatud, on töötajal õigus puhkusele jääda vaid kokkuleppel tööandjaga. Ka puhkuse osadena kasutamine toimub üksnes poolte kokkuleppel.

Uus töötaja võib tööle asumise kalendriaastal nõuda puhkust võrdeliselt töötatud ajaga, kui ta on ettevõttes töötanud vähemalt kuus kuud.

Külastusi 12870, sellel kuul 12870

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks