Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Milline leping töötamiseks sõlmida?

Milline leping töötamiseks sõlmida?

Viimati uuendatud: 12.02.2019


Töölepingu seadus (edaspidi TLS) eeldab, et kõigis olulistes tingimustes on kokku lepitud ja tööleping on kirjalikult sõlmitud ENNE tööle asumist. Väär on arvata, justkui ei peaks töölepingut kirjalikult sõlmima enne kahe nädala möödumist.

TLSi kohaselt pole töölepingu kirjalik sõlmimine kohustuslik vaid siis, kui töösuhte kestus ei ületa kahte nädalat.

Kahjuks ei ole harvad juhud, kus töötaja asub kättenäidatud tööd tegema, kuid pole kirjalikku lepingut saanudki. Küsimusele, millal tööleping allkirjastatakse, annab tööandja põiklevaid vastuseid. Töötaja peaks sellises olukorras saatma tööandjale e-kirja, kus kordab üle tähtsamad kokkulepped ning nõuab töölepingu kirjaliku dokumendi väljastamist. Tööandja on kohustatud kahe nädala jooksul alates nõude saamisest töötajat töölepingu tingimustest kirjalikult teavitama. Vahel võivad töötajat siis üllatada hoopis ebasoodsamad kokkulepped või tingimused, millest tööle asudes juttugi ei olnud.

Töö tegemiseks sõlmitud lepingute võrdlus

  • Käsundusleping – reguleerib võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), eriti selle §-d 619–634. Sõlmitakse esinemiseks, esindamiseks. Eesmärgiks on käsundiandja suurim kasu; annab üldiseid suuniseid; üldjuhul tähtajaline.
  • Töövõtuleping – reguleerib VÕS, eriti selle §-d 635–657. Sõlmitakse millegi valmistamiseks, lühiajaliseks ehitus- või remonditööks, koristamiseks. Suunatud töö tulemusele; töövõtja on üsna vaba töö/tellimuse tegemise viisi, aja ja koha valikul; riisiko lasub töövõtjal.
  • Tööleping – reguleerivad TLS ning töötervishoiu ja tööohutuse seadus (edaspidi TTOS). Sõlmitakse töötamiseks. Suunatud tööprotsessile, üldjuhul tähtajatu; alluvusvahekord – tööandja korraldab ja kontrollib; alati tasuline; kehtestatud on tööohutuse nõuded, töö- ja puhkeaja piirnormid, töötasu alammäär, tasuline puhkus.

Hoolimata varasematest lubadustest võib töötajale allkirjastamiseks esitatud leping kanda hoopis töövõtu- või käsunduslepingu nimetust, mis tähendab, et lepingule ei laiene TLSiga antavad sotsiaalsed garantiid ega TTOSi regulatsioonid.

Töötajale soodsaim valik on seega töötamine kirjalikult vormistatud töölepinguga. Kuidas peab aga käituma tööandja, kui töötaja keeldub töölepingut allkirjastamast, samas on ta juba tööle asunud ja täidab oma tööülesandeid? Kui töötaja töötab tema poolt allkirjastamata töölepingu alusel, loetakse seda töötaja nõustumiseks töölepingu tingimustega (VÕS § 20).

 

 

Külastusi 33690, sellel kuul 33690

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks