Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töösuhted / Lähetus

Lähetus

Viimati uuendatud: 01.03.2016


Perekondlike kohustustega seotud inimesel on kasulik juba töövestluse käigus teada saada, kas ja kui sageli tuleb sõita lähetusse, et hiljem sellest tüli ei tõuseks. TLSi § 21 annab tööandjale õiguse lähetada töötajat tööülesandeid täitma ka väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta, kuid eraldi kokkuleppeta mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks päevaks.

Rasedat ning alla kolmeaastast või puudega last kasvatavat töötajat võib lähetada üksnes tema nõusolekul.

Töötajal on õigus nõuda lähetusega kaasnevate kulude hüvitamist. Kuidas see täpsemalt toimub, on kirjas Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. aasta määruses nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord”.

Päevaraha makstakse ainult välislähetuste korral. Päevaraha alammäär on 22,37 eurot.

Päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot esimese 15 lähetuses viibitud päeva kohta. Iga järgneva lähetuspäeva eest tööandjal võimalik maksuvabalt päevaraha maksta kuni 32 eurot. Ühes kalendrikuus võib tööandja maksuvabalt maksta maksimaalselt 50 eurot välislähetuses viibitud päeva kohta kuni 15 päeva eest kuus. Tööandja võib maksta ka suuremat päevaraha, kuid sel juhul peab ta tasuma erisoodustusmaksu. Tööandja võib välislähetuse päevaraha määra vähendada kuni 70 protsenti, kui lähetuskohas viibimise ajal tagatakse lähetatule tasuta toitlustamine.

Enne lähetusse minekut on töötajal õigus nõuda võimalike tekkivate kulude katteks avanssi ning kui tööandja ei ole ettemaksu teinud, lähetusest keelduda.

Tasub tähele panna, et kui töötaja ei suuda tõendada, et tööandjaga on kokku lepitud suuremas päevarahas kui alammäär, lähtutakse vaidluste lahendamisel alammäärast.

Kõik lähetuses tehtud põhjendatud kulutusi tõendavad dokumendid tuleb hoolsalt alles hoida ning esitada tööandjale hüvitamiseks.

Tühi kott ei seisa püsti. Kas tööandja peab lähetuses olijale hüvitama lõuna- ja õhtusöökidele tehtud kulutused? Kui pooled on selles kokku leppinud, siis miks mitte. Ent tegu on erisoodustusega, millelt tööandja peab tasuma erisoodustusmaksu.

Külastusi 13510, sellel kuul 13510

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks