Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Uus töötaja / Töökeskkond / Töökoha, töövahendi ja isikukaitsevahendi sobivus

Töökoha, töövahendi ja isikukaitsevahendi sobivus

Viimati uuendatud: 01.03.2016


Uue töötaja saabumine ettevõttesse võib olla seotud mõne teise töötaja lahkumisega, ent uuele tulijale lihtsalt vana olija varustuse ja töökoha andmisest ei piisa. Iga inimene on ju erinev.

  1. Töökoht tuleb kujundada uue töötaja jaoks sobivaks, arvestades tema pikkust, vasaku-paremakäelisust, tooli reguleerimise vajadust vms. Töökoha individuaalne sobivus on tööülesande täitmisel väga tähtis. Uuele töötajale tuleb rõhutada, et vaid tema ise saab kujundada endale sobivaima töökoha – arusaadavalt peab olema seda ka enne töötajale õpetatud. Teise võimalusena saab leida parima lahenduse juhendaja, töökeskkonnaspetsialisti või -voliniku kaasabil.
  2. Töövahendeid valides tuleb samuti arvestada uue töötaja eripäradega ning vahendid talle sobivaks häälestada. Kui töövahendil on erineva kiirusega töörežiimid, tasuks uue töötaja puhul esmalt rakendada pigem aeglasemat varianti. Tööandja toetus on siinkohal oluline, rõhutamaks, et algul on toodangu kvantiteedist tähtsam töötsükli omandamine ja kvaliteet. Alles seejärel, kui töövõtted on selged, saab mõelda kiiruse tõstmisele. Ka kuvariprillid on töövahend, mille väljastamine töötajale ei ole seotud tema staažiga ettevõttes, vaid peab lähtuma töötaja    esimesest vajadusest. Paljud tööandjad on aga kuvariprillide väljastamise või ostu kompenseerimise sellega ekslikult sidunud, nõudes, et töötaja peab ettevõttes olema teatud aja töötanud, olgu siis aasta või rohkem – alles seejärel tekib tal õigus saada kuvariprillide soetamiseks toetust. Selline seisukoht ei ole õige, kuivõrd kuvariprille käsitletakse kui töövahendit, millega töötaja saab tööülesandeid täita end liigselt koormamata ja tervisekahjustust süvendamata.
  3. Töörõivas peab olema sobiv: liiga suurtel või kitsastel riietel võib olla suur roll tööõnnetuse juhtumisel. Samuti on töötajale inimlikult solvav, kui ta saab kellegi määrdunud ja purunenud töörõivad.
  4. Isikukaitsevahend peab sobima konkreetsele töötajale. Ei ole tähtis, et kõnealune vahend sobis eelmisele töötajale samal ametikohal. Uus töötaja ei pea eelkäija vahenditega kuidagimoodi läbi ajama. Kui uuele töötajale väljastatakse kasutatud isikukaitsevahend, peab see olema kontrollitud, hooldatud ja puhas. Töötaja seisukohast oleks parim, kui ta saaks enda kasutusse täiesti uue isikukaitsevahendi. Isikukaitsevahendit väljastades tuleb silmas pidada, et see sobiks kasutajale ja kindlatesse tööoludesse, vastaks täielikult kaitsevajadusele, ei põhjustaks kandjale liigset koormust, ei vähendaks töötaja nägemist või kuulmist korrigeerivate vahendite toimet, vastaks ergonoomianõuetele ning oleks kooskõlas töötaja terviseseisundiga.

   

 

 

Külastusi 11300, sellel kuul 11300

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks