Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töösuhetest? / Noore töötaja meelespea

Noore töötaja meelespea

Viimati uuendatud: 23.11.2017


 • Enne tööleasumist kontrolli, kas tegu on usaldusväärse tööpakkujaga (ettevõttega)! Vaata täpsemalt E-Krediidiinfo kodulehelt.
 • Vali töö, mis sulle meeldib ja sobib!
 • Julge küsida ja läbirääkimisi pidada!
 • Kui miski jääb arusaamatuks või tekib veel küsimusi, siis pea nõu ka oma vanematega.
 • Sõlmi kokkulepped kirjalikult!
 • Eelista töölepingut ning tea oma õigusi ja kohustusi!
 • Ära jäta õppimist unarusse!


 

Tööd tehakse reeglina töölepingu alusel, kuid selleks võib sõlmida ka töövõtulepingu või käsunduslepingu. Töö tegemiseks sõlmitavad lepingud:

TÖÖLEPING

 • sõlmitakse töötamiseks pikema aja vältel;
 • see on üldjuhul tähtajatu;
 • tööandja korraldab ja kontrollib tööülesannete täitmist;
 • töö eest makstakse töötasu vähemalt üks kord kuus;
 • ette on nähtud iga-aastane tasuline puhkus;
 • kehtestatud on töötervishoiu ja tööohutuse nõuded.

TÖÖVÕTULEPING

 • on teenuse osutamise leping;
 • sõlmitakse tavaliselt siis, kui lepitakse kokku mingi asja valmistamises või selle muutmises või teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamises (nt korteri remontimine);
 • töövõtuleping on alati tähtajaline.

KÄSUNDUSLEPING

 • on teenuse osutamise leping
 • sobib siis, kui lepitakse kokku konkreetse ülesande täitmine (nt loengu pidamine).

TÖÖLEPINGU SÕLMIMINE

 • Töölepingust tulenevad sinu õigused ja kohustused.
 • Aruta töölepingu olulised tingimused läbi enne lepingu sõlmimist!
 • Lepingus lepitakse kokku, mis on töötasu, töö tegemise koht, tööaeg ja -ülesanded.
 • Võib kokku leppida ka muudes tingimustes, mida lepingupooled tähtsaks peavad.
 • Ole julge ja küsi, kui sulle jääb mõni asi arusaamatuks.
 • Töölepingu peab sõlmima enne tegelikku tööleasumist, kuid hiljemalt tööleasumise päeval.
 • Tööleping on sõlmitud, kui mõlemad pooled on sellele alla kirjutanud ja sinule peab jääma allkirjastatud lepingu üks eksemplar.
 • Tööleping võib olla nii kirjalik kui ka elektrooniline, kuid igal juhul peab sellel olema mõlema poole allkiri.

NB! Kui oled 7–17aastane, siis tea, et enne töölepingu sõlmimist on vaja, et avaldaksid soovi tööle asuda ja sinu seaduslikud esindajad (ema või isa) oleksid sellega nõus. 

Rohkem infot Töölepingu sõlmimise kohta leiad vastavalt Tööelu teemalehelt.

Milline on sobiv töö:

 • Enne tööleasumist kaalu korralikult läbi, milline töö ja töötingimused sulle paremini sobivad.
 • Kas tahaksid teha sellist tööd, mille kõrvalt jõuad ka õppimisega tegeleda, või käia mõnda aega ainult tööl?
 • Valikute langetamisel vaata alustuseks endale otsa ja mõtle kriitiliselt, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed.
 • Kas oled valmis tegema tööd, kus tuleb aeg-ajalt nii füüsiliselt kui ka vaimselt pingutada või kus töö võib muutuda üksluiseks ja seda peab valdavalt tegema üksinda?
 • Kas tahad töötada kindlatel nädalapäevadel või graafiku alusel?
 • Kas sulle meeldib teha tööd ühes kindlas kohas või sõidaksid meelsamini eri paikadesse?
 • Loe pikemalt, kuidas leida sobiv töö

Külastusi 28520, sellel kuul 28520

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks