Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist

Igas ettevõttes, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kes tunneb töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid seaduseid, ettevõtte töötingimusi, jälgib ja kontrollib neid ning vajadusel võtab kasutusele abinõud ohutu töö tagamiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti ülesanded

 • Töötajate sissejuhatava juhendamise läbiviimine.
 • Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine vastavalt seadusele. Näiteks riskianalüüsi läbiviimine ja selle tulemuste alusel tegevuskava koostamine ja selle ellu viimine.
 • Igapäevane töötingimuste jälgimine, et tagada töötajate ohutus. Kui ilmneb otsene oht töötajate tervisele või elule, siis peatab töökeskkonnaspetsialist ajutiselt töö. Töötajad on kohustatud tema töökeskkonnaalaseid korraldusi järgima.
 • Teiste osapoolte kaasamine. Näiteks töötajad aitavad välja selgitada võimalikud ohud töökohal või valida isikukaitsevahendeid.

Vajalikud töövahendid tagab töökeskkonnaspetsialistile tööandja.

Töökeskkonnaspetsialisti määramine

 • Tööandja määrab töökeskkonnaspetsialisti(d) oma töötajate hulgast.
 • Kui puudub piisavalt pädev töötaja, siis tuleb kasutada ettevõttevälist teenuseosutajat.
 • Töökeskkonnaspetsialist võib olla ka tööandja ise, kui ta on saanud töökeskkonnaalast koolitust.
 • Töökeskkonnaspetsialistide arv peab olema ettevõttes piisav, et korraldada ohutu töökeskkond vastavalt ettevõtte suurusele ja sealse töökeskkonna ohtlikkusele (suurtel ettevõtetel võib olla mitu põhikohaga inimest, väikesele ettevõttele piisab töötajast, kes tegeleb nende ülesannetega põhitöö kõrvalt).
 • Töökeskkonnaspetsialist peab olema töökeskkonna alal pädev, läbinud vastava koolituse ja tundma erinevaid õigusakte, mis reguleerivad töökeskkonda.
 • Töökeskkonnaspetsialisti ametiaeg ei ole seadusega reguleeritud.

Vähemalt kord viie aasta jooksul peab töökeskkonnaspetsialist läbima täiendkoolituse, mille raames käsitletakse muudatusi seadusaktides. Alternatiivina võib valida koolituse ka vastavalt spetsiifilistele tööalastele vajadustele.

Töökeskkonnaspetsialisti määramisest teavitab tööandja Tööinspektsiooni 10 päeva jooksul, saates töökeskkonnaspetsialisti kohta järgmise:

 • Nimi;
 • Amet;
 • Kontaktandmed.

Hoolimata töökeskkonnaspetsialisti määramisest kannab lõplikku vastutust ohutu töökeskkonna eest ikkagi tööandja.

Kuidas saab kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse?

Kui soovite kutsuda töökeskkonna konsultandi oma ettevõttesse, saatke e-kiri Tööinspektsiooni üldaadressile ti@ti.ee.

Külastusi 5137, sellel kuul 5137

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks