Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnanõukogu

Töökeskkonnanõukogu

Viimati uuendatud: 21.07.2017


Töökeskkonnanõukogu on suuremates ettevõtetes moodustatav töörühm, milles lahendatakse töötajate ja tööandja koostöös ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu moodustatakse ettevõtetes, kus töötab 50 või enam töötajat, nõukogusse kuulub võrdselt nii tööandja kui töötajate esindajaid. Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada, minimaalselt peab nõukogusse kuuluma 4 liiget (sh 2 tööandja ja 2 töötajate esindajat). Töökeskkonnanõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 4 aastat. Töötajate esindajad võib nõukogust tagasi kutsuda töötajate üldkoosolek.

Töökeskkonnanõukogusse kuuluvate töötajate esindajate valimine ja väljaõpe toimub samadel alustel töökeskkonnavolinikega – töötajate esindajad valitakse üldkoosolekul, mille korraldab tööandja ning neile laienevad töötajate esindaja õigused.

Töökeskkonnanõukogusse võivad olla valitud ka töökeskkonnavolinikud, kuid kui volinike ülesandeks on tegeleda töökeskkonna-alaste küsimustega võimalikult igapäevaselt iga töötaja tasandil, siis nõukogu liikmete tegevus on suunatud pigem üle-ettevõttelistele küsimustele.

Tööandja poolt määratud nõukogu liikmed on tööandja määrata, sageli on üheks neist töökeskkonnaspetsialist. Töökeskkonnanõukogu liikmed valivad ise endi seast nõukogu esimehe ja tema asetäitja. Tööandja peab 10 päeva jooksul alates töökeskkonnanõukogu moodustamisest teatama Tööinspektsioonile nõukogu liikmete nimed ja ametid ning nende volituste kehtivuse aja.

Nii töökeskkonnanõukogu liikmete valimine kui ka selle rolli vastuvõtmine on vabatahtlikud. Juhul, kui töötajad ei soovi endale üldkoosoleku käigus töökeskkonnanõukogusse esindjaid valida või keegi töötajatest ei soovi seda rolli täita, siis ei ole ettevõttes töökeskkonnanõukogu moodustada võimalik. Niisuguses olukorras on siiski oluline koostada töökeskkonnanõukogu liikmete valimiseks korraldatud üldkoosoleku protokoll – tõendamaks, et töötajatele on esindajate valimise võimalust pakutud.

Lingid:

 

 

Külastusi 4578, sellel kuul 4578

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks