Menüü

Avaleht / Tööinspektsiooni parimad praktikad / Töövahendid

Töövahendid

Näiteid parimatest praktikatest töövahendite kasutamise alal 

 • Ennetavad hooldused ARROW NOVI programmiga - Ensto Ensek AS
 • Kasutajasõbralike puhastuslahenduste rakendamine - Olive Hospitality OÜ
 • Tööriistade ja isikukaitsevahendite väljastamise automatiseeritud süsteem - Stako Diler OÜ
 • Tootmishallis sõitev vagunrong - Ensto Ensek AS
 • Puidutööpingi kohandamine ohutuse ja tootlikkuse tõusu eesmärgil - ESTCOM Grupp OÜ
 • Nugade hoiukoha ja väljastamise-tagastamise registri loomine - Põltsamaa Felix AS
 • Redelite korrasoleku kontroll ja hoiukoht - Põltsamaa Felix AS
 • Põrandate joonimise süsteemi rakendamine ohutuse tõstmiseks - Ensto Ensek AS
 • Vajaliku teabe edastamine elektroonilise infotahvli abil - Ensto Ensek AS
 • Vibratsiooni mõju vähendamine - Viiratsi Saeveski AS
 • Saematerjali järkamise ohutumaks muutmine - Skano Furniture Factory OÜ
 • Ohutuse tõstmine nõukoguaegsete freespinkidega töötamisel - Esuteks OÜ
 • Kaeveküna kasutuselevõtt parema ohutuse, töökvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks - Merko Infra AS
 • Välismaalt tulnud töötajate integreerumine Eestisse - Skype Technologies OÜ
 • Riietusruumi kappidele parema õhuliikumise tagamine - Kivirand OÜ
 • Ohtlike jääpurikate tekke ennetamine - E-Piim tootmine AS
 • Klaaspindade ohutus ja märgistus - Luua Metsanduskool
 • Elukestva õppe toetamine - Art Link Baltic OÜ
 • Töötajate lojaalsuse tunnustamine ja selle tekitamine - Viking Window AS
 • Sisekliima parandamine - A. Jalander Eesti OÜ 
 • Ohutusteatmiku väljatöötamine ettevõtte külaliste turvalisuse tagamiseks - Mentum Eesti
 • Töökeskkonna riskide vähendamine kasutatavaid seadmeid moderniseerides - Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS
 • Keevitusgaaside kõrvaldamine tööruumi õhust teisaldatavat eraldit kasutades - AS Järva Teed
 • Töövahendite korrasoleku tagamine kontrollisüsteemi rakendamisega - Sakala Teed OÜ
 • Tööohutuse ja tootlikkuse parandamine töövahendi ohutuks seadistamise abil - Trafox Eesti OÜ
 • Tööohutuse tagamine ajutisel kõrgtööl - KM Element
 • Tuuletõmbe vähendamine tootmistsehhis ja laos - Glamox HE
 • Küllaldase mikrokliima ja õhuvahetuse tagamine tootmisruumides - Põltsamaa Felix
 • Töötajate füüsilise koormuse vähendamine ja töötingimuste parandamine - Räpina Paberivabrik
 • Välissaaste kontoriruumi õhku jõudmise piiramine -PRO PMK OÜ
 • Tööohutuse tagamine lastide teisaldustöödel - E-Betoonelement
 • Puldiga juhitava tõstandukse kasutuselevõtmine vältimaks tõmbetuule tekkimist tootmissaalis - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ
 • Ahjudest tuleva suitsu tootmissaali kandumise vältimine äratõmbe parandamise abil - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ
 • Ühiskaitsevahendi rakendamine töötajate kaitseks lendavate kummiosakeste eest - Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ
 • Freespingi ohutuse tagamine kaitseseadmete ja abitarvikutega - Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 • Paremate töötingimuste loomise kaudu kvaliteetsema toodangu tagamine - Greiner Packaging AS
 • Vigastusohu vähendamine saeraami piiramise abil - Seelingport OÜ
 • Töövahendi kasutamise ohutumaks muutmine kaitsekatte paigaldamise abil - Dold Puidutööstus
 • Töötajaskonna kaasamine töökeskkonna edendamisse ja uute ideede esitamisele motiveerimine - Saint-Gobain Glass Estonia
 • Nurgakaitsete kasutamine lehtmetalli materjali jääkide ladustamisel ja transportimisel - Hanza Tarkon
 • Isikukaitsevahendite vajaduse vähendamine müratõkke lae paigaldamise abil - Hanza Tarkon
 • Tööaja kohandamine töötajate ja tööandja koostöös - Eesti Höövelliist
 • Osalise tööaja kokkulepe sõlmimine tööandjale paindlikkust ning töötajale stabiilsust tagaval viisil - Abakhan Fabrics Eesti
 • Tööalaste eksimuste korral hoiatamise selge süsteemi loomine - Enics Eesti AS
 • Tööajakava edastamine töötajatele ja muudastuste tegemine kavasse - Tallinna Kaubamaja AS
 • Tööprotsessi ohutumaks muutmine freesi šablooni tehnilise arendamise abil - Sandla Puit
 • Tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste registreerimise, nendest teatamise ja uurimise korra väljatöötamine - ISS Eesti
 • Libisemise ja kukkumise ennetamine toiduainete tootmises - Polven Foods
 • Tsentraalse tolmueralduse süsteemi paigaldamine - Greiner Packaging
 • Sisetemperatuuri efektiivsem kontrollimine ladudes - Greiner Packaging
 • Tekstiilitolmu kõrvaldamine tööruumidest - Svarmil
 • Töö ja pereelu parem ühildamine pikaajaliste graafikute koostamise abil - Pärnu Vesi
 • Töötajate teadlikkuse tõstmine tööprotsessi korralduslike ja tehniliste lahenduste kaudu - Rebruk GH
 • Töötajatel kaasaegsete töötingimuste loomine põllumajanduses - Aravete Agro
 • Töötajate väsimuse ja tööstressi vähendamine otsuste objektiivsust suurendavate seadmete abil - Eesti Optik
 • Rikete esinemist vähendava ja heakorda parandava süsteemi kasutusele võtmine - ArcelorMittal Tallinn
 • Töötajate teadlikkuse tõstmine ning rikete esinemist vähendava süsteemi loomine - Kalvi Mõis
 • Kaasaegse töökeskkonna loomine ja riskide vähendamine - Rakvere Metsamajand
 • Puhta õhu ning sobiva töökeskkonna valgustuse ja temperatuuri tagamine autoremonditöökojas - Nõlvak & Ko
 • Ohutuma töökeskkonna loomine ja riskide vähendamine - OÜ Merinvest
 • Vigastusteohu vähendamine uue järkamissae kaitsekatte kasutusele võtmise abil - Alumiste SV
 • Töövahendi ohutumaks muutmine kaitsemehhanismi tõhustamise abil - ALLY OÜ
 • Töötingimuste leevendamine kuumas keskkonnas - PRO PMK OÜ

Külastusi 5790, sellel kuul 5790

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks