Menüü

Avaleht / Tööinspektsiooni parimad praktikad / Parimate praktikate konkursil tunnustatud näited

Parimate praktikate konkursil tunnustatud näited

Hea Töökeskkond 2018 võitjad

 • väikeettevõte Bonava Eesti OÜ (Bonava Eesti on ettevõte, kus töötervishoiu ja tööohutus ehitusplatsil on heal tasemel juhitud ning hoolitsetakse ka alltöövõtjate ohutuse ja juhendamise eest. Igapäevaselt tegelevad ehitusplatsil ohutusega tööde juhid ning korra nädalas kontrollib olukorda töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator. Korra kuus osaleb selles ka audiitor väljastpoolt ettevõtet. Ehitusplatsil avastatud rikkumiste edastamiseks kasutatakse nutitelefonides olevat äppi, mis võimaldab edastada rikkumiskohast tehtud pildi lihtsalt ja kiiresti ohutuse eest vastutajatele. Lisaks tavapärasele juhendamisele ja väljaõppele korraldatakse kord aastas tööohutuse teabepäev, milles osalevad ka kõik alltöövõtjate töötajad.)
 • suurettevõte Saaremaa Piimatööstus AS (Saaremaa Piimatööstuses  on töötervishoid ja tööohutus iga töötaja teema. Valdkonda veab töökeskkonnaspetsialist, kes on samal ajal ka personalispetsialist.  Kaasatud on ka kõik tööjuhid, kelle jaoks ohutuse tagamine on osa igapäevatööst. Tööjuhid on hästi kursis nii töökohtadel esinevate ohtudega kui võimalustega nende tagajärgede vältimiseks.)

Vaata tutvustavaid videosid

2017. aastal tunnustatud näited

 • AS Jeld-Wen Eesti - kõiki töötajad kaasati tegema ettepanekuid töökeskkonna paremaks muutmisek
 • OÜ Saue Production - muutis laadimisalale piirde paigaldamisega töötajatele ohutumaks, samal ajal säilitades töökeskkonna mugavuse
 • OÜ Hotell Pärnu - võttis toateenijate töö kergendamiseks kasutusele varrega uksekiilu, mis säästab töötajaid sundasendist toauste avamisel

2016. aastal tunnustatud näited

2015. aastal tunnustatud näited

2014. aastal tunnustatud näited

 • Jeld-Wen Eesti AS - Töötajate teavitamine juhtunud tööõnnetustest
 • Skanska AS - Mängu abil reeglid selgeks
 • Toode AS - Näitlik tööohutuskoolitus tulevaste tööõnnetuste vältimiseks

2013. aastal tunnustatud näited

 • Deloitte Audit Eesti AS - Mitmetahuline tervislike eluviiside propageerimine ja tervistsoodustavate tegevuste pakkumine töökohal
 • Merko Infra AS - Kaeveküna kasutuselevõtt parema ohutuse, töökvaliteedi ja efektiivsuse tõstmiseks
 • Pajusi ABF AS - Loomadele sööda etteandmise lihtsustamine

2012. aastal tunnustatud näited

 • ABB AS - Tööõnnetuste vähendamine ohuolukordadest teavitades
 • Põltsamaa Felix - Tööõnnetuste ennetamine peaaegu tööõnnetuste registreerimise ja analüüsimise abil
 • Trükikoda Trükis - Automaatsete tõstukite kasutamine sundasendite vältimiseks

2011. aastal tunnustatud näited

 • Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus - Tööpingete vähendamine töö- ja olmetingimuste parandamise kaudu
 • Nõlvak & Ko - Puhta õhu ning sobiva töökeskkonna valgustuse ja temperatuuri tagamine autoremonditöökojas
 • Eesti Post - Postitöötajate kaitsmine koerte rünnakute eest isikukaitsevahendite ja info levitamise abil

2010. aastal tunnustatud näited

 • Saaremaa Teed AS - Tehnilise lahenduse leidmine ergonoomilisema töökeskkonna loomiseks
 • Viking Window - Töökohtade muutmine efektiivseks ja ergonoomiliseks
 • Vikan Estonia - Töökoha ergonoomika parandamine töövahendite edasiarendamise abil

Külastusi 6139, sellel kuul 6139

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks