Avaleht / Tööinspektsiooni parimad praktikad / Juhendamine ja väljaõpe

Juhendamine ja väljaõpe

Viimati uuendatud: 08.05.2019


Näiteid parimatest praktikatest juhendamise ja väljaõppe alal 

 • Ettevõttesisene tõstukijuhtide koolitus - Wendre AS
 • Tehast tutvustav ja ohtudest teada andev infovoldik ja lühikoolitus sekretäri poolt - Saku Õlletehase AS
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane käsiraamat - Eesti Kaitsevägi
 • Hooajatöötajate koolitamine, motiveerimine ning Eesti Maanteemuuseumi teeninduskvaliteedi uurimine - Eesti Maanteemuuseum
 • Tööõnnetuste vältimine - OÜ TRIGER-E
 • Ohutuspäevad - Eesti Energia AS
 • Ohutuse kuldreeglid - Eesti Energia AS
 • Uute töötajate ja alltöövõtjate koolitamine - Eesti Energia Õlitööstus
 • Koostööpartnerite juhendamine - Ensto Ensek AS
 • Tööohutus keevitajate töökeskkonnas - Viljandi Kutseõppekeskus
 • Tõhusama juhendamise ja väljaõppe süsteemi loomine - AS HKScan Estonia
 • 5S süsteemi rakendamine koostöös töökeskkonnavolinikega - Kolmeks AS
 • Näitlik tööohutuskoolitus tulevaste tööõnnetuste vältimiseks - Toode AS
 • Mängu abil reeglid selgeks - Skanska AS
 • Ohutusalase filmi näitamine ja külaliste eristamine - Ensto Ensek AS
 • Töötajate ja külaliste juhendamine enne ehitusobjektile lubamist - Skanska AS
 • Liikumisreeglistiku kehtestamine ja tutvustamine turvalise töökeskkonna loomiseks laos - Mentum Eesti
 • Töökeskkonda puudutava info edastamine efektiivselt kõigile töötajatele - Swissotel Estonia
 • Kaevetööde ohutu korraldamine, kasutades tugiseinu ja tööohutusekaarte - Skanska EMV
 • Tööalase eesti ja vene keele õpe töökohal - Rimi Eesti Food AS
 • Tootmisruumide külastajate ohutuse tagamine videojuhendamisega - Ruukki Products
 • Töötervishoidu ja tööohutust oma allüksuses korraldavate juhatajate teadlikkuse suurendamine - Patrika OÜ
 • Uute töötajate koolitamine ja sisseelamisprogrammi rakendamine nende kollektiiviga paremaks liitmiseks - Enics Eesti AS
 • Alaealiste töötajate töö ohutu ja korrektne korraldamine - Viljandi linnavalitsus
 • Tuleohutuse tagamine põhjaliku juhendamise ja valehäirete vähendamise abil - LHV Pank
 • Postitöötjata kaitsmine koerte rünnakute eest isikukaitsevahendite ja info levitamise abil - Eesti Post
 • 5S süsteemi rakendamine - Saint-Gobain Glass Estonia
 • 5S-i rakendamine käsielekterkeevitajate töökohtadel - Sveba-Dahlen
 • Tuletöötegijate koolitamine - Frelok
 • Juhendamise abil ohutuse tagamine toiduainete tootmisel - Polven Foods
 • Spetsiaalse ohutusjuhendi koostamine praktikantidele - AS Solidum
 • Töökeskkonnas valitsevate ohtude visualiseerimine liikumisteedel - ArcelorMittal Tallinn
 • Koolitussüsteemi selgemaks muutmine spetsiaalse tunnistuse sisseviimise abil - Maxima Eesti
 • Kolmandate isikute ohutuse tagamine remondiruumis - OÜ Reginett
 • Toodangu kvaliteedi tõstmine põhjaliku koolituse ja juhendite kättesaadavaks tegemise abil - TPC Narva

Külastusi 3746, sellel kuul 3746

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks