Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Üritused märgist taotlevatele tööandjatele

Viimati uuendatud: 09.11.2018


Teemad Koolituse sisu Peamine sihtgrupp

Tööandja
brändi olemus,
kasud ja seosed töötaja-
ja peresõbralikkusega

Mai 2017

(5h)

Koolitusel osalejad saavad teada, kuidas töötaja ootustest ja töötaja isikliku elu vajadustest lähtuv väärtuspakkumine tugevdab tööandja brändi, -mainet ning konkurentsivõimet tööjõuturul.

Turundus-/
kommunikatsioonijuhid

Pidulik
algmärgiste kätteandmise üritus

12. september 2017

Tunnustatakse ja õnnitletakse tööandjaid, kes on saavutanud peresõbraliku tööandja algmärgised.

Personalijuhid/
Tippjuhid

Muutuste
juhtimine
organisatsioonis

September 2017

(pool päeva)

Erinevad muutused: maailmas, organisatsioonis, isiklikul tasandil; Muutuste olemus, nende mõju; Kriis ja muutused; Suhtlemise olulisus muutustega toimetulekus;

Personalijuhid/
Tippjuhid

Tööõnne koolitus

Oktoober 2017

(pool päeva)

Muutunud tööfilosoofia. X, Y ja Z generatsioonid erinevused ja ootused.
Tulevikuprognoosid, ehk mida inimesed üldse oma elult ootavad.
Mitu karjääri on üldse mõistlik oodata ühelt tööelult. Millisest koosneb elukestev karjäär ja tööõnnevalem.

Võtmepädevused ja elukestev õpe, kuidas end konkurentsivõimelisena hoida.

Enesejuhtimise meetodid. Tasakaalu lumememm.

Personalijuhid/
Tippjuhid

AASTASEMINAR

Töö- ja pereelu ühitamine
ning võrdsed võimalused.
Paindlik töötamine

Detsember 2017

(terve päev)

AASTASEMINAR – Kord aastas toimub koos konsultantidega aastaseminar, kus jagatakse muljeid, räägitakse saavutatud tulemustest ning erinevates töörühmades vaadatakse üle kogu senine meetmete nimekiri. Mentorluse oskuste jagamine kõrgema taseme tööandjatele.

Ave Laas räägib töö- ja pereelu ühitamise dilemmadest: barjäärid, erinevate inimeste profiilid ning tööandja ja töövõtja vajadused. Lisaks saab kuulda erinevatest paindlikult töötamise vormidest.

Personalijuhid/
töötajate esindajad

Külastusi 3213, sellel kuul 3213

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks