Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Peresõbraliku tööandja märgise programm

Viimati uuendatud: 11.01.2017


2016.a. alustas Sotsiaalministeerium koos partneritega Euroopa Sotsiaalfondi toel peresõbraliku tööandja märgise mudeli välja töötamist. Peresõbraliku tööandja mudel hõlmab pikaajalist konsulteerimis- ja hindamisprotsessi. Töötajate töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, sest nii saab püsivalt muuta organisatsiooni kultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Pikaajaline taotlemisprotsess on mitmete toetavate tegevustega sisustatud, et tulemused oleksid püsivad ja jätkusuutlikud.

Peresõbraliku tööandja märgise programm pakub tööandjale protsessi läbimiseks:

  1. Konsultanti, kes nõustab tööandjat meetmete valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel.
  2. Võimalust osaleda koolitustel (nt tööõnnest, töö- ja pereelu ühitamisest jms).
  3. Võimalust osaleda seminaridel ja aruteludel, kus antakse panus Eesti töökultuuri peresõbralikumaks muutmisesse.
  4. Võimalust personalijuhtimise ja organisatsiooni kvaliteedijuhtimisega seotud võrgustikku kasvatada.

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemise protsessi läbinule omistatakse Sotsiaalministeeriumi poolt peresõbraliku tööandja märgis, mida saab kasutada enda tutvustamisel, töötajate värbamisel, sisekommunikatsioonis, avalikel üritustel jne. Tööandja kohustus on peresõbraliku tööandja märgise kasutamisel samaaegselt kasutada ka Euroopa Sotsiaalfondi logo.

Tasemed

Peresõbraliku tööandja märgisel on kolm taset: kuld-, hõbe- ja pronkstase. Erineva tasemega märgised näitavad, missugusel tasemel tööandja  peresõbraliku organisatsioonikultuuri rakendamisel on.

Kuldtaset omav tööandja rakendab peresõbralikku juhtimist alateadlikult ning iseenesest ja see on osa organisatsioonikultuurist. Töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrge. Tööandja on ära õppinud, kuidas olla töötaja- ja peresõbralik.

Hõbetaset omavas organisatsioonis oskab juhtkond muuta organisatsioonikultuuri peresõbralikumaks. Hõbetaset omav organisatsioon suurendab töötajate autonoomiat, on loobunud ametipõhistest tööjuhenditest ja kasutab n-ö rollikirjeldusi. Hõbetaset omavat organisatsiooni iseloomustab ka kaasav juhtimine, vähene bürokraatia, mikromanageerimise puudumine jne.

Pronkstaset omav  tööandja tunneb vajadust peresõbraliku organisatsioonikultuuri järgi. Töö- ja pereelu tasakaalu seostab tööandja emotsioonidega – see tähendab õnnelikku, rahulolevamat töötajat, kes saavutab paremaid tulemusi. Tööandja on teinud esimesi samme organisatsioonikultuuri muutmiseks. Näiteks puudub töökiusamine ja töötingimused on tervislikud. Töötajate rahulolu peetakse oluliseks ja seda suurendatakse mitmetel viisidel, näiteks erinevad toetused, paindlikult töötamise võimalused, üritused peredele jne. Tööandjal on soov ning tahe teha enamat, kuid puuduvad piisavad teadmised ja oskused.

Osale peresõbraliku tööandja märgise taotlemisel

Külastusi 5724, sellel kuul 5724

Küsimused ja vastused

  • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
  • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
  • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks