Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Töökeskkonna konsultatsioon

Viimati uuendatud: 20.02.2019


Kõigil Peresõbraliku tööandja programmis osalevatel organisatsioonidel on võimalus kasutada tasuta Tööinspektsiooni konsultandi teenust.

Tööinspektsioon kuulub Peresõbraliku tööandja märgise kinnitamisorganisse ning seoses oma osalusega projektis pakub Tööinspektsioon kõigile projektis osalevatele organisatsioonidele tasuta konsultatsiooniteenust. Tööinspektsioon on loonud töökeskkonna konsultandi teenuse, et pakkuda tööandjatele personaalsemat tuge ja nõu. Nad on võtnud eesmärgiks aidata tööandjaid ja töötajaid ning olla lisaks kontrollijale ka nõustamisasutus. See on hea võimalus suurendada organisatsiooni töökeskkonnaalast kompetentsi, sest konsultant annab nõu töötervishoiu ja tööohutuse teemadel.

Tööinspektsiooni konsultant:

  • Tutvub valikuliselt ettevõtte töökeskkonnaalaste dokumentidega ning annab omapoolsed soovitused nende muutmiseks või täiendamiseks;
  • Teeb suulise kokkuvõtte leitud puudustest ning annab soovitusi töökeskkonna parendamiseks;
  • Saadab külastuse järgselt kirjaliku kokkuvõtte ettepanekute kohta, kuidas muuta töökeskkonda nõuetele vastavaks koos soovitustega, kuidas tõhustada töötervishoiu ja tööohutuse korraldamist ning ennetada võimalikke tervisekahjustusi;

Need organisatsioonid, kelle juurde tuleb Tööinspektsiooni konsultant, jäävad tööinspektori nimekirjast vähemalt aastaks välja.

Programmis osalev pilootorganisatsioon Ragn Sells kutsus Tööinspektsiooni konsultandi oma ettevõttesse ning kirjeldab oma kogemust järgnevalt.

Ragn-Sellsi koostöö Tööinspektsiooniga aitab töötajate heaolu suurendada

Kaire Parve, Ragn-Sellsi personalijuht

Selle aasta alguses kaasas Sotsiaalministeerium Ragn-Sellsi ja veel mõned tööandjad, et viia läbi peresõbraliku tööandja märgise pilootprojekt, mis võimaldab töötajatesse ja töökeskkonda panustavaid tööandjaid selgemalt eristuda. Varasemaga võrreldes uuele tasandile viidud koostöö Tööinspektsiooniga on üks piloodi raames käivitatud tegevustest ja tööandjatel on sellest ainult võita.

Arvestades Ragn-Sellsi tegevusvaldkonda pöörame eriti suurt tähelepanu meie töötajate terviseedendamisele ja tööohutusele. Ikka selleks, et töötaja saaks oma tööd teha turvalises keskkonnas, olla seejuures õnnelik ja inspireeritud selle töö tähendusest - anda oma panus puhtama keskkonna loomisele.

Kui meile tuli pakkumine osaleda piloodis koostöös Tööinspektsiooniga, haarasime sellest rõõmuga kinni, sest Ragn-Sellsi käitlustöötajate, autojuhtide ja laadijate töö on füüsiliselt raske ning seda mõjutavad seadmetest ja liiklusest tulenevad ohutegurid. Tegelikult on see unistuse täitumine, et töötervishoiu ja tööohutuse praktilise ning seadusandlikku poole eksperdid annavad meile nõu ja näpunäiteid, kuidas saaksime oma töötajate töökeskkonda paremaks muuta. See on kindlasti väga suur lisaväärtus kogu peresõbraliku programmi meetmete paketis, mille kokku oleme pannud.

Koos tööinspektori, ettevõtte töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnaspetsialistiga tegime ringkäigu Ragn-Sellsi ühes suuremas sorteerimisüksuses Suur-Sõjamäe 31 a. Tööinspektor märkas väikesi, kuid olulisi nüansse, millele peaks tähelepanu pöörama ja mida võiks muuta. Tööinspektor rääkis ringkäigu ajal nii vahetuse vanemate, töökeskkonna volinike kui liinitöötajate endiga, jagades sõbralikke soovitusi, kuidas paremini korraldada tööaega ja jälgida ohutusnõudeid. Selline sõbralik „audit“ andis ka Ragn-Sellsi inimestele järjekordse signaali, teadvustamaks iga töötaja rolli tööohutuse pidevas jälgimises ja arendamises. Pea kolmetunnise ringkäigu lõpuks olime jõudnud veendumuseni, et tahame koostööd Tööinspektsiooniga jätkata ja läbi viia sellised konsultatsioonid kõikides meie tegevuskohtades. Arutasime koos läbi kõik silma hakanud parendamiskohad ja saime soovitusi nii otsese füüsilise töökeskkonna, tööajakorralduse, kui töökeskkonna riskianalüüside parendamiseks. Tööinspektori sõbralikud ja väärt näpunäited said ka kirjaliku kokkuvõttena meile paari päeva jooksul e-posti teel edastatud. Nüüdseks oleme need soovitused võtnud oma tegevuskavasse ja mõnest on ettevõtte siseselt välja kasvanud eraldi projektid. Meil on tõesti siiralt hea meel, et peresõbraliku programmi pilootettevõttena saame kasutada nii palju võimalusi ja kindlasti laiendame oma kontaktvõrgustikku koostöö eesmärgil ka teiste riigiasutustega.

Vastutustundlikku ettevõttena on meie igapäevase tegevuse läbivaks jooneks usaldusväärsus ja peresõbralikkus. Kindlasti on tervisliku töökeskkonna parandamine kogu programmi üks olulisemaid valdkondi. Ragn-Sells on pereettevõte ning seega on peresõbralik kultuur ja peretraditsioonid meile juba DNA-ga kaasa antud. Nüüd saame seda veelgi teadlikumalt edasi arendada. Hetkel oleme Tööinspektsiooniga kokku leppimas edasisi tegevusi, et läbi viia konsultatsioonid kõikides teistes Ragn-Sellsi tegevuskohtades. Muuhulgas on meil plaanis vaadata üle nii autojuhtide kui kontoritöötajate töökohad – klienditeenindajad, logistikud, teised spetsialistid, sest meile on tähtis iga inimene, tema töökeskkond ja rahulolu.

Külastusi 4759, sellel kuul 4759

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks