Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Usuline mitmekesisus töökohal

Usuline mitmekesisus töökohal

Viimati uuendatud: 08.09.2020


Töökohal võrdseid võimalusi käsitlevates värsketes suunistes Equal@work heidetakse pilk sellele, kuidas juhid saavad usulist mitmekesisust töökohal juhtida; tuvastatakse probleeme ja pakutakse praktilisi lahendusi ja häid tavasid nende probleemide lahendamiseks. Need suunised on vajalik abivahend kõigile tööandjatele, kes soovivad täielikult pakkuda võrdseid, väärikaid ja mitmekesiseid võimalusi töötajatele nende töökohtadel, austades usulist mitmekesisust töökohas. 

Need suunised on vajalik abivahend kõigile tööandjatele, kes soovivad täielikult osaleda võrdsete, väärikate ja mitmekesiste töökohtade loomises, austades usulist mitmekesisust töökohas.

Eesmärk on toetada tööandjaid usuvähemustega seotud peamiste probleemide ja takistuste tuvastamisel Euroopa töökohtades ning probleemidele praktikas reageerimisel; lisatud on ka kontroll-leht, mis on koostatud tööandjate, ametiühingute ja valitsusväliste organisatsioonidega konsulteerides, et olla abiks töötajatele, kes soovivad tõhustada oma mitmekesisuse poliitikat.

Järgnev kontrollküsimustik aitab tööandjatel kindlaks teha, kas nad on piisavalt tähelepanu pööranud ning kasutusele võtnud erinevaid meetmeid usulise mitmekesisuse soodustamisele multikultuurses töökeskonnas.

USULISE MITMEKESISUSE HINDAMINE

ERINEVUSE VÄÄRTUSTAMINE

a. Erinevuse väärtustamine kui strateegiline küsimus

I. Mitmekesisuse strateegia väljatöötamine, sh kasu äritegevusele, eesmärgid ja konkreetsed meetmed

b. Neutraalsuse küsimuse uuesti läbimõtlemine

c. Enesehinnang

I. Värbamisprotsessi kontrollimine diskrimineerimise suhtes

II. Võrdsuse kohta andmete kogumine vastavalt hea tava põhimõtetele

III. Personaliuuringutesse usulist mitmekesisust puudutavate küsimuste lisamine

IV. Juhtimisel aktiivsete korrigeerivate meetmete rakendamine tuvastatud diskrimineerimisjuhtumite korral

VABADUSEL, AUSTUSEL JA VÄÄRIKUSEL PÕHINEVA KULTUURI LOOMINE

a. Vabaduse, austuse ja väärikuse tähtsad põhimõtted

I. Personalijuhid peavad töötama välja konkreetsed ja vajadustele vastavad kultuurilise ja usulise teadlikkuse kavad

II. Tööandjad peavad juhtimispõhimõtetesse lisama mitmekesisuse, muu hulgas sellised kriteeriumid nagu juhtide (ja teiste töötajate) töötulemuse hindamine

III. Tõhusa ja tugeva kaebuste lahendamise mehhanismi loomiseks sisekorraeeskirja ja ohvrite toetamise süsteemi täienduseks

MÕISTLIKUD ABINÕUD JA UNIVERSAALSED LAHENDUSED

a. Mõistlike abinõude üldine praktika

b. Teadlikkuse suurendamine usuliste ilmingute ja konsulteerimise kohta

I. Personalijuhid peavad suurendama teadlikkust erinevatest usutavadest

II. Suhtlemine usuliste vähemustega ettevõttes meetmete kujundamisel, kaasates töötajate esindajad

III. Konsulteerimine tervishoiu ja ohutuse asjatundjatega

c. Huvide tasakaalustamine

d. Universaalsed lahendused

I. Üldalad mediteerimiseks

II. Paindliku ajahalduspoliitika vastuvõtmine, nähes ette puhkepausid

III. Üldise puhkuste ja vaba aja poliitika vastuvõtmine, lubades muude usupühade kasutamist

IV. Usupidustustest ja -puhkustest teadlikkuse näitamine, nende aktsepteerimine

Külastusi 10787, sellel kuul 10787

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks