Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Abinõude rakendamisest erivajadustega inimeste suhtes

Kümme sammu tööandjale

Viimati uuendatud: 05.07.2017


  • Tööta välja kohanduste tegemise protsess

Kuidas peab toimima töötaja, kui ta vajab kohandust? Kelle poole pöörduma? Milliseid dokumente esitama? Kuidas peab käituma ülemus, kui tema alluv vajab kohandust? Avalikusta see info sisekorraeeskirjas või muus kõigile kättesaadavas dokumendis ning selgita kõigile töötajatele selle sisu.

  • Teavita töötajaid kohanduste küsimise võimalusest

Selgita kohanduste tegemise protsessi töötajatele ning rõhuta, et töötaja peab ise kohandust küsima. (Välja arvatud üksikutel juhtudel, kus tööandjalt eeldatakse, et ta ise märkab, et töötaja vajab kohandust).

  • Analüüsi tööülesandeid, koosta põhjalikud tööülesannete kirjeldused

Tööülesannete kirjeldused aitavad tuvastada ametikoha põhiülesanded ning otsustada, kas kohandused aitaksid töötajal neid paremini täita.

  • Konsulteeri töötajaga

Räägi töötajaga läbi, millised probleemid tal tööülesannete täitmisel tekivad, millised neist tulenevad tema erivajadustest ning milliseid kohandusi ta vajab. Võid soovitada töötajal konsulteerida oma arstiga, et tuvastada talle kõige sobilikumad kohandused. Kui töötaja seda ei tee, on tööandja kohustus tuvastada tõhusad meetmed. Töötaja kohustus piirdub sellega, et ta annab tööandjale teada, et tal on oma erivajadusest tulenevalt raskusi tööülesannete täitmisega.

  • Konsulteeri asjatundjatega

Kui on selgunud, et töötaja vajab tööülesannete täitmiseks kohandusi, pead tuvastama, mis on talle sobilikud kohandused. Selleks pöördu Töötukassa ja/või töötervishoiu arsti poole. Nemad on selle valdkonna asjatundjad ja saavad õige lahenduse leidmisel abistada.

  • Reageeri kiirelt

Kui töötaja vajab kohandust, tegele sellega kiiresti. Kohanduste abiga panustab erivajadusega töötaja ettevõttesse tõhusamalt ja toob rohkem tulu. Kohanduste rakendamisega venitamisel langeb töötaja motivatsioon ja asutuse/ettevõtte juhina kaotad väärtuslikku aega ja tulu.

  • Informeeri töötajat asjate käigust

Kui kohanduse rakendamine võtab aega, informeeri töötajat, mis toimub ning millal võib rakendamist oodata. Sellega näitad töötajale, et hoolid temast, hoiad ta motivatsiooni ja lood usaldust.

  • Vali tõhusate vahendite vahel

Takistuse kõrvaldamiseks võib olla erineviad vahendeid. Vali nende seast kõige tõhusam, selline, mille tulemusel saab töötaja oma tööd kõige paremini sooritada. Võid valida kõige odavama, kui suudad tõestada, et see lahendus kõrvaldab erivajadusest tuleneva takistuse. Võimalusel arvesta töötaja soove. Kui töötaja keeldub kohandusest, mis on asjakohane, ja endiselt ei tule oma tööülesannetega toime, kaotab ta oma erivajadusest tuleneva kaitse.

  • Jälgi olukorda

Jätka töötaja olukorra jälgimist ka pärast kohanduse rakendamist. Kontrolli, kas kohandus on asjakohane ja võimaldab töötajal oma tööd hästi teha. Kui näed, et kohandus ei ole tõhus, aruta olukord töötajaga uuesti läbi.

  • Dokumenteeri hoolikalt

Alati dokumenteeri suhtlus töötajaga ja püüdlused kohandust tuvastada ning rakendada. Need on sulle abiks, kui töötaja peaks esitama diskrimineerimiskaebuse.

Külastusi 3740, sellel kuul 3740

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks