Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Abinõude rakendamisest erivajadustega inimeste suhtes

Asjakohased meetmed erivajadustega töötaja töökeskkonna kohandamiseks

Viimati uuendatud: 05.07.2017


Töökoha ligipääsetavaks muutmine

 • Kaldteed, trepitõstukid´
 • Ukseava laiendamine, lävepakkude eemaldamine
 • Inva-WC
 • Töö asukoha muutmine (näiteks kolmandalt korruselt esimesele korrusele, aga ka ühest majast teise)
 • Värvikontrast sisekujunduses vaegnägijatele
 • Klaasseinale hoiatava kleebise paigaldamine vaegnägijatele
 • Parkimiskoha võimaldamine, parkimiskohtade ümberjagamine nii, et liikumispuudega inimene saaks mugavalt parkida
 • Eraldi tööruumi võimaldamine

Töövahendite kohandamine, abivahendite hankimine

 • Suur arvutiekraan, kohandatud klaviatuur, kohandatud telefon
 • Ekraanilugejad, tekstituvastajad, silmusvõimendid
 • Pikemad käepidemed, jalatoed jms töövahenditel
 • Kohandatud või reguleeritav laud, tool
 • Tööauto kohandamine
 • Abistavate lisatöövahendite hankimine
 • Töövahendite asukoha muutmine (nt lülitite, riiulite ja ukselinkide ümberpaigutamine või kõrguse muutmine)

Tööaja kohandamine ja paindlik vaba aja kasutamine

 • Osalise koormusega töötamine
 • Paindlikud töötunnid (9-17 asemel 7-15 jne)
 • Puhkepausid töö ajal, vajadusel ka pikali puhkamise võimaldamine
 • Lisapuhkus rehabilitatsioonitegevusteks või raviks
 • Võimalus paindlikult valida puhkuse aeg
 • Võimalus tööle naastes töötada väiksem arv tunde ning järk-järgult töötunde lisada

Töökorralduse muutmine

 • Tööülesannete ümberjaotamine, nii et ülesanded, mida puudega inimene ei saa oma puudest tulenevalt täita (nt raskete pakkide tõstmine, klientidega suhtlemine) antakse teistele töötajatele ning need asendatakse samaväärsete jõukohaste tööülesannetega
 • Kodukontorist töötamine
 • Kirjaliku suhtlemise võimaldamine suulise asemel või vastupidi
 • Tööülesannete kommunikeerimine kirjalikult või suuliselt vastavalt vajadusele

Koolitus ja mentorlus

 • Tugiisiku, juhendaja või mentori toe ja abi korraldamine
 • Viipekeele tõlgi, lugeja, saatja võimaldamine
 • Täiendav koolitus tööülesannete õppimiseks
 • Kaastöötajate informeerimine ja koolitamine puudega töötajaga koostöö sujumiseks (nt millised erivajadused on puudega kaastöötajal või kuidas pidada koosolekuid nii, et osaleda saaks ka puudega töötaja)

Muudatused sisekorraeeskirjadele

 • Paindlikud viisid tööjuhendite edastamiseks (nt helilindi abil, pimekirjas või lisaseletustega ning personaalselt ette näidates)
 • Hindamismeetodite muutmine, nii et need ei paneks erivajadustega inimesi teistest halvemasse olukorda
 • Evakueerimisplaanis erivajadusteg inimeste erivajadustega arvestamine

Üleviimine teisele töökohale

 • Üleviimine mõnele muule vabale ametikohale, kui töötajal tekib erivajadus tööstaaži ajal või tema erivajadus süveneb nii, et ta ei saa enam oma olemasolevat tööd jätkata.

Külastusi 3485, sellel kuul 3485

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks