Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivleping

Miks sõlmida?

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Töötaja saab kollektiivlepinguga nõuda ühiselt ning julgemalt paremaid tingimusi.

Kollektiivlepingu eelised töölepingu ees töötajale seisnevad peamiselt töötajate esindajate lepingu sõlmimises osalemises. Kollektiivlepingu sõlmib ametiühing või töötajate usaldusisik, kellel on tavatöötajast paremad juriidilised teadmised ning suurem kaitstus töösuhtes (näiteks töölepingu ülesütlemise osas), mistõttu saab töötajate esindaja julgemalt esitada tööandjale nõudmisi.

Samas ei ole töötajal kartust, et töötingimused võiksid kollektiivlepingu tulemusena halveneda võrreldes seadusega. Seadusest halvemaid tingimusi kollektiivlepinguga kokku leppida ei saa.

Kui ühele töötajale kehtib mitu kollektiivlepingut, mis reguleerivad sama asja erinevalt, siis talle kohaldatakse selle tingimuse osas kõige soodsamat lepingut.

Tööandjale on kollektiivlepingu peamised sõlmimise põhjused järgmised:

  • korraga saab kindlaks määrata paljude töötajate töötingimused;
  • kollektiivleping võimaldab teatud juhtudel teha seadusest erandeid;
  • kehtiva kollektiivlepingu ajal kehtib töörahu.

Paljude töötajate töötingimuste korraga kindlaks määramine võimaldab tööandjal eelkõige hoida kokku aega ja raha ning tagada töötajate võrdne kohtlemine. Nii saab iga-aastased palgaläbirääkimised iga töötajaga eraldi asendada kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimistega, mille käigus määratakse kindlaks kõigi töötajate palk korraga. Lisaks saab kollektiivlepinguga ette näha tööandja vara kasutamise korra (näiteks sauna kasutamine), tähtpäevade tunnustamise (töötaja sünnipäev, abiellumine jne) või muud taolised kokkulepped, mis muidu eeldaksid töötajatelt eraldi arvamuse küsimist ning asjakohase korra kehtestamist. Selliste kokkulepete olemasolu  kollektiivlepingus tagab töötajate võrdse kohtlemise ning kõigi osapoolte suurema rahulolu, kuna ollakse reeglitest ja nende saamisloost teadlikud.

Teine oluline põhjus kollektiivleping sõlmida, on asjaolu, et teatud juhtudel lubab seadus teha kollektiivlepinguga seaduse nõuetest erandeid. Nii võimaldab seadus tööaja arvestusperioodi tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel kollektiivlepinguga pikendada kuni 12 kuuni.

Kolmas ning mõnel juhul kõige olulisem põhjus kollektiivlepingut sõlmida on sellega kaasnev töörahu hoidmise kohustus. See tähendab, et tööandjal on keelatud korraldada kollektiivlepingus kokku lepitud tingimuste  mõjutamiseks töösulgu ning töötajatel streiki. Seetõttu tagab kollektiivleping selle kehtimise ajal tööandjale töötegemise katkematuse.

Lisaks eelnevale tuleb kollektiivlepingu sõlmimine kindlasti kasuks töötajate  ühtsusele ning töötajate rahuolu suurenemisele. Sisuka kollektiivlepingu sõlmimine, millest võidavad mõlemad osapooled,  vähendab tööandja ja töötaja vahel puhkeda võivate vaidluste arvu ja parandab üldist  tööõhkkonda. Kõik see omakorda tõstab tootlikkust, võimaldades   mõlemal töösuhte poolel rohkem tegeleda oma põhitegevuse ehk tööga.

Külastusi 4012, sellel kuul 4012

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks