Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivleping

Kollektiivlepingu sõlmimine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Kollektiivleping sõlmitakse kollektiivläbirääkimiste tulemusena.

Kollektiivlepingut saab sõlmida ja muuta ainult kirjalikult. Samuti tuleb kirjalikult esitada kõik kollektiivlepingu lisad.

Kollektiivläbirääkimiste pidamise õigus ettevõttes on ametiühingul, tema puudumisel töötajate usaldusisikul. Kollektiivlepinguid on võimalik sõlmida ka ametiühingute ja tööandjate liitude või keskliitude vahel. Kollektiivlepingu pool ei saa olla kolmas isik, näiteks Riiklik Lepitaja või läbirääkimistesse kaasatud ekspert.

Kollektiivläbirääkimiste alustamiseks peab huvitatud pool teatama teisele poolele läbirääkimiste alustamise soovist ning esitama omapoolse kollektiivlepingu kavandi. Sisulised läbirääkimised peavad algama 7 päeva jooksul teate saamisest.

Läbirääkimiste pidamiseks määravad pooled oma esindajad ning teavitavad sellest teist poolt. Kui läbirääkimisi peetakse tööajal, vabastatakse poolte kokkuleppel nende esindajad põhitööst ja neile makstakse selle aja eest keskmist töötasu.

Läbirääkimisi pidavatel pooltel on õigus kaasata läbirääkimistele asjatundjaid.  Asjatundjate kaasamisega seotud kulud kannab neid kutsunud pool.

Loomulikult on läbirääkimistel osalevatel esindajatel, asjatundjatel, ja muudel  isikutel neile teatavaks saanud tootmis-, äri- või ametisaladuste salajas hoidmise kohustus. Saladuse hoidmise kohustuse rikkumine on karistatav.

Külastusi 3872, sellel kuul 3872

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks