Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivleping

Kollektiivlepingu jõustumine, kehtimine, lõppemine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Kollektiivleping jõustub sellele allakirjutamise päevast. Siiski võib lepingus ette näha, et selles kokkulepitu hakkab kehtima tagasiulatuvalt (näiteks 3. märtsil sõlmitud lepinguga sätestada, et töötajate palk tõuseb tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist) või hiljem (näiteks 3. märtsil sõlmitud lepinguga sätestada, et töötajate palk tõuseb 1. augustist).

Kollektiivleping kehtib ühe aasta, kui selles ei ole kokku lepitud teisiti. Seega sõltub kollektiivlepingu kehtimine selles sisalduvast kokkuleppest.

Kollektiivleping lõpeb kehtivuse lõppemisel (kui see pole allpool toodud põhjustel muutunud tähtajatuks), kollektiivlepingu ülesütlemisel, lõpetamise kokkuleppe või uue kollektiivlepingu sõlmimisel.

Kollektiivlepingu kehtivuse lõppemisel (so lõputähtaja möödumisel) loetakse kollektiivleping  tähtajatuks muutunuks siis, kui kumbki kollektiivlepingu pool ei teata vähemalt kolm kuud enne tähtaja lõppemist kirjalikult teisele poolele, et ei soovi lepingu pikenemist.  Lepingu tähtajatuks muutumisel  on pooled kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni või selle lõppemiseni ülesütlemise tõttu kohustatud täitma kõiki kollektiivlepingu tingimusi. Tähtajatu lepingu  saab  kumbki pool üles öelda, teatades sellest  teisele poolele vähemalt kuus kuud ette.

Külastusi 3361, sellel kuul 3361

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks