Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töötajate esindamine ja kollektiivsed töösuhted / Kollektiivleping

Kellele kollektiivleping kehtib?

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Kollektiivlepingu kehtimine konkreetsele töötajale sõltub kollektiivlepingu sõlminud poolte tahtest. Seadus annab pooltele õiguse määrata töötajate ring, kelle suhtes  kollektiivlepingut  rakendatakse. Erinevate töötajate gruppide puhul (näiteks taksondusega tegelevas ettevõttes taksojuhid ja kontoritöötajad) või töötajate jagunemisel geograafiliselt (tööandjal on kaks poodi, millest üks asub Narvas ja teine Pärnus) on mitme kollektiivlepingu sõlmimine ühes ettevõttes põhjendatud.  Sellisel juhul saavadki pooled kokku leppida, millist lepingut kellelegi kohaldatakse.

Kui kollektiivlepingus ei ole kõnesolev töötajate ring kindlaks määratud, kehtib kollektiivleping kõigile selle tööandja töötajatele. Seda olenemata asjaolust, kas lepingu on sõlminud töötajate usaldusisik või ametiühing.

Kui kollektiivlepingu on sõlminud tööandjate ja töötajate liidud või keskliidud, siis kehtib see kõikidele töötajatele, kes töötavad lepingu sõlminud tööandjate liitu või keskliitu kuuluva tööandja juures. Lähtuvalt eelpool nimetatud riigikohtu lahendist, ei oma ka siin tähtsust, kas töötaja kuulub ametiühingusse või mitte.

Külastusi 3309, sellel kuul 3309

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks