Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu sõlmimine

Töölepingu vormistamise nõue

Viimati uuendatud: 09.05.2016


Töölepingu seadus näeb töölepingule ette kirjaliku vormi, mis tähendab, et see peab olema omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.

Kirjalik vorminõue ei ole kohustuslik töösuhte puhul, mille kestus ei ületa kahte nädalat. Reeglina on sellisel juhul tegemist väga lühiajalise tööga. Siiski on soovitav ka lühiajalise lepingu korral sõlmida tööleping kirjalikult, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi.

Kirjaliku vormi järgimata jätmisel ei ole tööleping tühine. See tähendab, et kirjaliku vormi puudumine ei muuda pooltevahelist kokkulepet olematuks, kuid võib raskendada hiljem kokkulepete tõendamist (poolte vahel võib tekkida hiljem vaidlus seoses töötasu, tööülesannete jms tingimuste üle). Näiteks olukorras, kus töötaja on asunud täitma tööülesandeid, kuid tööleping on jäänud kirjalikult vormistamata, ei saa tööandja hiljem väita, et lepingut ei ole sõlmitud.

Tööleping vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Külastusi 5149, sellel kuul 5149

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks