Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Töölepingu sõlmimine

Nõusolek töölepingu sõlmimiseks alaealisega

Viimati uuendatud: 14.06.2017


Töölepingu sõlmimiseks alaealisega tuleb tööandjal küsida alaealise ja tema vanema nõusolekut. Vanem võib oma nõusoleku anda nii suuliselt kui ka kirjalikult, samuti on lubatud anda nõusolek tagantjärele ehk pärast noore tööle asumist. Koolikohustuslik noor võib seaduses toodud piiranguid arvestades töötada nii koolikohustuse täitmise ajal kui koolivaheajal. Vanem ei tohi nõusolekut anda koolikohustusliku alaealise töötamiseks koolivaheajal rohkem kui pooleks iga koolivaheaja kestusest. Iga koolivaheaja all peetakse silmas eraldi nii suve-, talve-, sügis- kui kevadvaheaega. Töölepingu sõlmimiseks 7–14-aastase alaealisega tuleb tööandjal taotleda tööinspektorilt nõusolek.

1. juulist 2017 jõustuvad töölepingu seaduse muudatused, mis puudutavad nõusoleku taotlemist Tööinspektsioonilt. Muudatus aga seisneb selles, et tööinspektorile eraldi taotlust lapse töölevõtmise loa saamiseks esitama ei pea. Taotluse asemel tuleb tööandjal teha aga juba 10 tööpäeva enne lapse tööle asumist töötamise registrisse vastav kanne. See on oluline erinevus võrreldes täiskasvanud või juba 15-aastaseks saanud töötajatega, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval.

7-14-aastase lapse tööle võtmise kohta peab tööandja töötamise registrisse kande tegemisel märkima märkuste lahtrisse andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta. Tööinspektsioon soovitab menetluse sujuvuse huvides töötamise registrisse kantavate andmete juurde lisada ka tööandjapoolse kontaktisiku andmed, kellega inspektor saaks vajadusel (andmete täpsustamiseks) ühendust võtta.

Andmed registreeritud alaealise kohta jõuavad Maksu- ja Tolliametilt Tööinspektsiooni, mille järel tööinspektor kümne tööpäeva jooksul kontrollib, et tegemist poleks keelatud tööga ning et alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektoril on õigus võtta tööandja esindajaga ühendust ning küsida täiendavat informatsiooni (sh kirjalikult). Kui kümme tööpäeva möödub ning inspektor pole tööandjaga ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

 

Külastusi 4393, sellel kuul 4393

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks