Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Tähtajaline tööleping

Tähtajalise töölepingu lõppemine

Viimati uuendatud: 22.12.2015


Tähtajaline tööleping lõppeb tähtaja möödumisel. Töölepingu lõppemisest pooltel eraldi ette teatada ei ole vaja kui etteteatamises pole eraldi kokku lepitud.

Tähtajaliselt sõlmitud tööleping muutub tähtaja möödumisel tähtajatuks kui:

  1. töötaja jätkab töö tegemist ka pärast töölepingu tähtaja möödumist ning;
  2. tööandja ei avalda teistsugust soovi viie tööpäeva jooksul, arvates ajast, mil ta sai teada, et töötaja jätkab töö tegemist.

Olukorras, kus tähtajaline leping läheb üle tähtajatuks, tuleks hilisemate arusaamatuste vältimiseks tähtajalise lepingu tähtajatuks muutumine kirjalikult fikseerida näiteks töölepingu lisana.

Tulenevalt tähtajalise töölepingu sõlmimise põhimõttest ei ole tähtajalist töölepingut võimalik üles öelda enne tähtaja või tingimuse saabumist. Nii tööandjal kui töötajal on lepingu sõlmimisel tekkinud õiguspärane ootus töö ja tööjõu olemasoluks lepingus kokku lepitud ajal. Seega peab tähtajalise töölepingu ennetähtaegseks ülesütlemiseks olema mõjuv põhjus, mis tähendab, et tähtajalist töölepingut on võimalik nii tööandjal kui töötajal üles öelda erakorraliselt. Tähtajalise töölepingu ülesütlemiseks peab põhjus olema niivõrd mõjuv, et pooltelt ei saa mõistlikult eeldada töösuhte jätkamist kokkulepitud tähtajani. Selleks võib olla näiteks töötajapoolne töökohustuste oluline rikkumine.

Erandina saab tähtajalise töölepingu korraliselt ehk põhjuseta üles öelda töötaja, kui tööleping on sõlmitud teise töötaja asendamiseks. Näiteks lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendaja võib lepingu korraliselt 30 kalendripäevast etteteatamistähtaega järgides üles öelda.

Karmimad nõuded on ette nähtud ka tähtajalise töötaja koondamisel. Tööandja peab tähtajalise töölepingu alusel töötava isiku koondamisel maksma töötajale hüvitist, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Näiteks kui tähtajaline tööleping on sõlmitud kaheks aastaks ja tööandja soovib töötaja töölepingu ennetähtaegselt üles öelda ühe aasta möödumisel, tuleb tal töötajale koondamishüvitisena maksta lepingu tähtaja lõpuni saadaolev töötasu ehk ühe aasta töötasu.

Külastusi 6038, sellel kuul 6038

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks