Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Lepingueelsed läbirääkimised

Töötaja koolitusvõimalused

Viimati uuendatud: 06.05.2016


Täienduskoolituse eesmärk on toetada töötaja kui spetsialisti pidevat arengut. Tööandja on kohustatud tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks ettevõtte huvidest lähtuva koolituse, kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu.

Töötaja on kohustatud koolitusel osalema. Näiteks kui tööandja soovib tõsta oma ettevõtte müügispetsialisti võimekust, võib ta töötaja suunata vastavale täienduskoolitusele. Koolituse aeg on tööaeg ning see peab mahtuma töö- ja puhkeaja piirnormidesse ning tuleb hüvitada. Väljaspool tööaega toimuvad koolitused on käsitletavad ületunnitööna ning kuuluvad samuti hüvitamisele.

Tööandja võib töötajate motiveerimiseks korraldada ka otseste tööülesannete väliseid silmaringi laiendavaid koolitusi. 

Kui tööandja saadab töötaja koolitusele, mis toimub väljaspool kokkulepitud töötamise kohta, on tegemist lähetusega, millega võib tööandjale kaasneda täiendavaid kulusid (majutus, sõidukulud jms). Lähetusse saatmisel peab tööandja arvestama, et vajab nõusolekut töötajalt, kes on rase, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last ning alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt.

Mõnel juhul teeb tööandja töötaja koolitamiseks ulatuslikke kulutusi, nt pilootide väljaõppel. Tööandja investeerib töötaja teadmistesse ja eeldab, et omandatud tarkus toob teatava aja vältel ettevõttele lisakasu. Sellises olukorras on tööandja huvides, et töötaja jääks pikemaks ajaks ettevõttega seotuks ja näiteks konkurent ei saaks kõrgemat palka pakkudes teda enda juurde meelitada. Selle tagatiseks võivad töötaja ja tööandja koolitusega kaasnenud lisakulutuste korvamiseks sõlmida kuni kolmeaastase siduvusajaga kirjaliku koolitusleppe. Kui töötaja ütleb lepingu üles enne siduvusaja lõppu, peab ta kokkuleppe olemasolu korral hüvitama tööandja koolituse lisakulud proportsionaalselt siduvusaja lõpuni jäänud ajaga.

Kui töötaval inimesel on soov end ise erialaselt täiendada, näiteks omandada teaduskraad või läbida muu täiendkoolitus, on tal õigus võtta õppepuhkust ja seda koguni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Tööalaseks enesetäienduseks pühendatud õppepuhkuse ja tasemeõppe ajal makstakse töötajale 20 kalendripäeva eest keskmist töötasu. Enesetäiendamise vajadust hinnatakse tööst ja ametikohast lähtuvalt. Tööle asudes tasub õppimisest ja võimalikust õppepuhkuse kasutamise soovist teavitada ka tööandjat, et tööandja teaks õppimisega arvestada. Keelatud pole ka paindlikus tööajas kokkuleppimine, et töö ja koolielu ühitamine oleks mõlemale poolele võimalikult valutu.

Töötaja koolitus- ja enesearendamisvõimalused võiks olla asi, mida juba lepingueelsetel läbirääkimistel arutada, et pooled teaksid, millega töösuhtes arvestada.

Külastusi 4311, sellel kuul 4311

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks