Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Reeglid töökorraldusele

Töökorralduse reeglite kohustuslikkus ja kättesaadavus

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Ei leidu organisatsiooni, kus puudub töökorraldus. Iseasi on see, kas reeglid töökorraldusele on kirja pandud või on tegemist väljakujunenud tavaga, mida kõik töötajad järgivad ning mille uus töötaja saab selgeks tööd tehes ja teiste töötajatega suheldes.

Töölepingu seadus räägib töötaja teavitamisest töökorralduse reeglitest. Teavitamiseks piisab ka sellest, kui töölepingus on esitatud viide dokumentide asukohale või allikale, kust on dokumendid kättesaadavad. Piisav on näiteks viide, et töökorralduslik dokument on leitav arvutivõrgust või kättesaadav töötajate puhkeruumis või teadetetahvlil. Praktikas hoitakse töökorralduse reegleid sageli ka ettevõtte/asutuse sekretäri, juhiabi või muu dokumendihaldusega seotud töötaja juures või ettevõttesiseseks kasutamiseks mõeldud arvutivõrgus.

Seadusandja silmis on oluline, et töötaja teaks, millised reeglid kehtivad tööandja juures ning kus ja kuidas saab nendega tutvuda. Töökorralduse reeglite kehtestamine ja töötajatele teatavaks tegemine on seadusest tulenev kohustus ning ka iga tööandja juures väljakujunenud tava peaks jõudma töötajani vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Töölepingu seaduse §-i 5 lg 1 p 11 ja §-i 28 lg 2 p 7 kohaselt on tööandja kohustatud töötajat teavitama nii tööle võtmisel kui ka töötamise ajal kirjaliku dokumendiga tööandja kehtestatud reeglitest töökorraldusele.

Töölepingu seadus ei sea töökorralduse reeglite kehtestamist sõltuvusse töötajate arvust. Igale töötajale, kes tööandja juurde tööle asub, tuleb töökorralduse reeglid teha ka teatavaks. 

Külastusi 4492, sellel kuul 4492

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks