Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Reeglid töökorraldusele

Töökorralduse reeglite kehtivuse eeldus

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Tööandja kehtestatavad töökorralduse reeglid peavad olema kooskõlas kehtiva õiguskorraga. Reeglite punktid, mis on vastuolus seadusega, on algusest peale tühised ja ei kuulu täitmisele.

Näiteks ei saa töökorralduse reeglitega kehtestada korda, et töötaja peab olema tööandjale telefoni teel kättesaadav 24 tundi ööpäevas ja nii 7 päeva nädalas. Seaduspärane ei ole ka töötajale pandud kohustus lugeda tööandja eraldatud kontolt e-posti iga päev, sealhulgas näiteks puhkuse ja haiguse ajal, ning vastata kirjadele alati kahe ööpäeva jooksul. 

Sellised äärmuslikud reeglid on vastuolus hea usu ja mõistlikkuse põhimõttega ning töölepingu seadusest tulenevate töö- ja puhkeaja piirangutega.

Seaduspärane pole ka n-ö trahvimäärade kehtestamine (näiteks 10 eurot 5-minutilise hilinemise eest jne) ning trahvisummade kinnipidamine töötasust. Töötajal tekib sellises olukorras tööandja vastu saamata jäänud töötasu nõue.

Tööandja saab oma sisereeglitega ainult täiendada ja täpsustada töötajale seadusega antud õigusi, mitte neid ära võtta.

Külastusi 4487, sellel kuul 4487

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks