Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Reeglid töökorraldusele

Töökorralduse reeglite kehtestamine ja neist teavitamine

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Tööandjal on õigus kehtestada töökorralduse reeglid ühepoolselt, kuid sellele vaatamata on soovitav reeglite koostamisel või muutmisel anda ka töötajatele võimalus avaldada arvamust ja teha ettepanekuid. Ühiselt koostatud reegleid on töötajatel alati ka lihtsam täita.

Uue töötaja tulekul, pärast töökorralduse reeglite kehtestamist, esitatakse tema töölepingus viide töökorralduse reeglite asukohale ja tutvustatakse talle juba kehtivaid töökorralduse reegleid. Tööandja kehtestatud reeglid on töötajale täitmiseks kohustuslikud.

Tööandja seisukohast on oluline, et ta suudaks vaidluse korral tõendada, et organisatsioonis kehtivad töökorralduse reeglid on töötajale teatavaks tehtud. Töölepingu seaduse § 5 lg 2 lubab tööandjal nõuda töötajalt kinnitust andmete esitamise kohta, sealhulgas töökorralduse reeglitega tutvumise kohta. Kinnituseks võib olla näiteks töötaja allkiri – omakäeline või elektrooniline digitaalallkiri.

Kui tööandja juures töötab vähemalt 30 töötajat ja tal tekib vajadus kehtivat töökorraldust muuta või kehtestada uusi reegleid, tuleb tööandjal järgida töötajate usaldusisiku seaduse 5. peatükist tulenevat informeerimise ning konsulteerimise kohutust. Tööandja peab sel juhul alustuseks informeerima töötajaid kirjalikult reeglite keh­testamise või muutmise soovist ning seejärel asuma töötajatega läbirääkimistesse ehk konsulteerima reeglite sisu osas enne nende kehtestamist.

Kui töölepingu pooled on töökorralduse reeglid lisanud töölepingu tingimustesse, siis selliste reeglite muutmine on võimalik töölepingu seaduse §-i 12 kohaselt ainult poolte kokkuleppega ehk tööandja peab iga töötajaga, kelle töölepingut ta muuta soovib, pidama läbirääkimisi ja jõudma kokkuleppele. 

Külastusi 4910, sellel kuul 4910

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks