Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Paindlikud töövõimalused / Renditöö

Teavitamiskohustus renditöö puhul

Viimati uuendatud: 28.11.2019


Renditöötajate osas on tööandjale ette nähtud erinevad teavitamiskohustused:

  1. Töölepingu seaduse § 28 lõige 2 punkt 91 kohaselt on tööandja kohustatud renditöötajat teavitama tema teadmistele ja oskustele vastavatest kasutajaettevõtja vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping. Kui kasutajaettevõtja on oma vabadest töökohtadest renditöötajat teavitanud, siis tööandjal teavitamiskohustus puudub. Näiteks on renditöötöötajaga sõlmitud tähtajaline töösuhe töötamiseks kasutajaettevõtjas veebilehe administraatorina ning kasutajaettevõtja loob samal ajal enda ettevõttes veebilehe administraatori töökoha, kus töötamiseks sõlmitakse tähtajatu tööleping. Tööandja on tulevikus kohustatud renditöötajat sellest ametikohast teavitama. Kui aga kasutajaettevõtja on juba teda eelnevalt sellest vabast töökohast informeerinud, puudub tööandjal eraldi teavitamiskohustus.
  2. Töötajate usaldusisiku seaduse § 20 lõike 1 punkti 1 järgi on tööandja kohustatud informeerima ettevõtte usaldusisikut renditöötöötajatest, kui muudatused ja kavandatavad otsused avaldavad olulist mõju tööandja struktuurile ja töötajate koosseisule. Näiteks peab tööandja andma infot selle kohta, millistel ametikohtadel ja kui palju renditöötöötajaid kasutajaettevõtjas töötab.
  3. Lisaks tuleb meeles pidada, et rendiettevõte ei tohi renditöötajale teha taksistusi ega nõuda temalt leppetrhavi või muud kahjuhüvitist, kui ta soovib pärast oma töösuhte lõppemist püsivalt tööle asuda kasutajaettevõttesse, sest töölepingu seaduse § 6 ülamärkega 1 järgi on tingimused, mis takistavad tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 38 punktis 2 nimetatud ettevõtja töötajat, kes täidab tööülesandeid renditööna, sõlmimast töölepingut kasutajaettevõtjaga pärast kasutajaettevõttes ajutise töötamise lõppemist, algusest peale tühised.
Praktikas esineb siiski juhtumeid, kus rendiagentuurid püüavad takistada renditöötajate tööle asumist kasutajaettevõttesse, kehtestades nende töölepingutes ja lepingutes kasutajaettevõttega tingimusi, mis seda piiravad. Sellised töötajale ebasoodsad tingimused võivad sisalduda nii renditööjõu vahendaja ja kasutajaettevõtte vahelises lepingus, töötaja ja renditööjõu vahendaja vahel sõlmitud töölepingus või ka töösuhtele kohaldatavas kollektiivlepingus. Kahjustava tingimusena, mis takistab töölepingu sõlmimist, ei saa aga käsitada rendiagentuuri õigust saada mõistliku suurusega hüvitist kasutajaettevõtjalt seoses renditöötajate lähetuse, töölevõtmise ja koolitamisega osutatud teenuste eest. Arvestades, et renditöö tunnuseks on töö ajutine iseloom ning sellest lähtudes on ka tähtajalise töölepingu sõlmimine renditöötajaga tavapärasest lihtsam (TLS § 10 lõige 2), võib renditööd lugeda töötaja jaoks tööhõive stabiilsuse seisukohast ebakindlamaks töö tegemise vormiks. Seepärast, kui senisel renditöötajal avaneb võimalus sõlmida stabiilsem töösuhe, ei tohi see olla takistatud.

Külastusi 3796, sellel kuul 3796

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks