Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Paindlikud töövõimalused / Renditöö

Renditöö

Viimati uuendatud: 06.10.2020


Mis on renditöö?

Renditöö puhul on tegemist kolmepoolse töösuhtega. Kui klassikalises töösuhtes osaleb kaks poolt – töötaja ja tööandja -  siis renditöö puhul osaleb töösuhtes ka kolmanda poolena kasutajaettevõtja. Renditöösuhte puhul sõlmib tööandja ehk rendiagentuur renditöötajaga töölepingu, mille alusel lähetab ta renditöötaja ajutiselt tööd tegema kolmanda isiku ehk kasutajaettevõtja juurde viimase juhtimisel ja järelevalve all.

Vasakmenüü teemades on kokkuvõtvalt käsitletud tingimusi ja nõudeid, mida peavad tööandja ja kasutajaettevõtja järgima ja täitma renditöötajate puhul.

Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus

2016. aasta mais otsustati anda Prantsusmaa tööhõive peadirektoraadile ülesandeks organiseerida kampaania: Renditöötajate ja lähetatud töötajate tervis ja turvalisus”. Üle-Euroopalise kampaania eesmärk on ühtlustada tööinspektsioonide lähenemist Euroopa Liidu direktiivide rakendamisel, propageerida töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist renditööl, edendada tööinspektsioonide omavahelist koostööd ja viia läbi piiriüleseid kontrollimisi ettevõtetes, kes renditööjõudu vahendavad. Projekt kestab 2018. aasta jooksul ja selle raames tegelevad tööinspektsioonid nii teadlikkuse tõstmisega antud küsimustes kui ka piiriülese järelevalve läbiviimisega üle Euroopa. Eesti tööinspektsioon on oma partneriteks valinud Soome ja Norra tööinspektsioonid, kellega koos kontrollitakse rendiettevõtteid. 

Külastusi 14451, sellel kuul 14451

Küsimused ja vastused

  • Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades?
  • Tööandjal ei ole tööd pakkuda ja ta soovib töötajad saata teise ettevõttesse tellimust täitma. Tööandja kinnitusel renditakse töötajad ajutiselt välja. Kas tööandjal on õigus seda teha, kui töölepingus kokkulepet renditöö tegemiseks sõlmitud ei ole? Kelle korraldusi teises ettevõttes töötaja täitma peab, kas oma tööandja või sealse ettevõtte esindaja korraldusi?
  • Kes vastutab renditöö puhul töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ja nõuete täitmata jätmisega renditöötajale põhjustatud kahju eest?
  • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks