Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Alaealine töötaja / Alaealistele sobivad ja mittesobivad tööd

Alaealistele sobivad ja mittesobivad tööd

Viimati uuendatud: 21.06.2019


Milline töö sobib alaealisele

TÖÖ PEAB OLEMA:

 • Tervisele ohutu
 • Võimaldama sotsiaalset arengut ja hariduse omandamist
 • Noorele jõukohane
 • Seadusega lubatud
 • Lihtne

ÜLE 13-AASTASEL ALAEALISEL ON LUBATUD TEHA EELKÕIGE JÄRGMISI KERGEID TÖID:

 • põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine;
 • kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine;
 • toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine;
 • muud tööd, mis vastavad TLS § 7 lg 2 ja 4 nõuetele.

7–12-AASTASEL ALAEALISEL ON LUBATUD TEHA

 • kergeid töid kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal, eelkõige osalemine etendusasutuse töös loomingulise töötajana, töö modellina.

Milline töö ei sobi alaealisele

TÖÖ EI TOHI:

 • ületada alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
 • ohustada alaealise kõlblust;
 • sisaldada ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;
 • takistada alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;
 • ohustada alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Külastusi 663, sellel kuul 663

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks