Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töötervise edendamine / Töötervishoiuteenus

Töötervishoiuspetsialistide täiendkoolitused

Viimati uuendatud: 10.12.2015


Sotsiaalministeerium korraldab töötervishoiuspetsialistide (töötervishoiuarstid, tööhügieenikud, ergonoomid ja tööpsühholoogid) täiendkoolitusi. Koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

2014. aastal on toimunud töötervishoiuspetsialistide täiendkoolitus:
  • Töötaja tööasendid ja –liigutused

Laadi alla täiendkoolituse ettekanded:

 

  • Isikukaitsevahendite jätk ning nanoosakesed töökeskkonnas – naha kaitse, käte kahjustuste ennetamine; näo-, silma- ja kuulmiselundite kaitsevahendid - valik, kasutamine, hooldus; nanoosakesed ja nanotehnoloogiad; nanoosakeste ohud elusorganismidele (sh tootmisprotsessis), terviseriskid ja nende vältimine.
2013. aastal toimus kolm töötervishoiuspetsialistide täiendkoolitust:
  • Kiirgused töökeskkonnas – tehislik optiline kiirgus, ioniseeriv kiirgus ja radoon;
  • Töökeskkonna sisekliima – sisekliima määratlus (õigusaktid, standardid), sisekliima füüsikalised komponendid (mõju tervisele, optimaalsed parameetrid), õhupuhtuse aspektid, optimaalse sisekliima tagamine;
  • Töötervishoiukulude maksustamine ja hingamisteede kaitse – töötervishoiukulude maksustamine, tolmud töökeskkonnas, tolmuses töökeskkonnas töötavate töötajate tervisekontrolli juhend, KOK tulenevalt töökeskkonnast, hingamisteede kutsehaiguste juhud, IKV-d tolmuses töökeskkonnas - valik, kasutamine, hooldus.
2012. aastal toimus kolm töötervishoiuspetsialistide täiendkoolitust:
  • Elektromagnetväljad töökeskkonnas – elektromagnetväljade mõiste, nende mõju inimesele, lubatud piirmäärad ja õigusaktid, inimeste kaitsmine elektromagnetväljade eest;
  • Keemilised ohutegurid töökeskkonnas (2 päevane) – kemikaalide ohutusalane seadusandlus, uus kemikaalipoliitika REACH, klassifitseerimise alused, märgistus, ohutuskaardi koostamine, töökeskkonna kemikaalide ülevaade, riskianalüüs ja metoodikad, piirnormid, kemikaaliriskide vähendamine töökeskkonnas, isikukaitsevahendid;
  • Psühhosotsiaalsed ohud tööl – psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas ja nende hindamismeetodid.

2012. aasta täiendkoolitustel osales kokku ligikaudu 150 töötervishoiuspetsialisti, kes pidasid seesuguseid koolitusi vajalikuks.

Külastusi 3783, sellel kuul 3783

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks