Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonnavoliniku kohustused ja õigused

Viimati uuendatud: 08.01.2019


Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja ja tööandja koostööpartner töökeskkonna-alastes küsimustes. Voliniku üheks oluliseks ülesandeks on jälgida, et ettevõtte töö oleks ohutu ning töötervishoiu ning tööohutusalaseid nõudeid täidetaks (näiteks et töötajad kasutaksid isikukaitsevahendeid, masinate kaitseseadised oleksid töökorras ning töötajad saaksid enne tööle asumist vajaliku väljaõppe). Töötaja on seaduse järgi kohustatud töökeskkonnavoliniku töökeskkonnaalaseid korraldusi järgima.

Et oma rolli täita, peab volinik olema kursis konkreetsele ettevõttele rakenduvate töötervishoiu ja tööohutusalaste õigusaktidega ning ka ettevõttes töötajatele kehtestatud töökeskkonna-alaste juhenditega (näiteks isikukaitsevahendite kasutamise kohustus teatud töödel).

Puuduse avastamisel peab töökeskkonnavolinik sellest teavitama nii töötajaid kui tööandjat – tal on õigus anda kaastöötajatele töötervishoiu ja tööohutusalaseid korraldusi, nõuda tööandjalt avastatud puuduste kõrvaldamist ja töökeskkonna parandamist. Kui töö ohustab kellegi elu või tervist, siis on töökeskkonnavolinikul õigus ohtlik töö ajutiselt peatada. Volinik kaasatakse tööõnnetuste ja kutsehaigestumisjuhtumite uurimisse. Voliniku kohustuseks on jälgida, et töötajad oleksid läbinud tervisekontrolli.

Kui palju aega töökeskkonnavolinik oma töökeskkonna-alaste kohustuste täitmiseks vajab, sõltub ettevõttest ning see määratakse kindlaks töötaja ja tööandja vahelises lepingus (või kollektiivlepingus). Töötervishoiu ja tööohutuse seadus näeb ette, et see aeg on minimaalselt 2 tundi nädalas, mis tasustatakse keskmise tööpäevatasuga.

Tööandja kohustuseks on tagada volinikule juurdepääs oma ülesannete täitmiseks vajalikule töökeskkonna-alasele infole ning töökohtadele (näiteks tagades volinikule, kes igapäevaselt arvutiga ei tööta, kaheks tunniks nädalas juurdepääsu internetiühendusega arvutile tutvumaks töökeskkonna-alaste õigusaktidega).

Töökeskkonnavolinikul, nagu ka igal teisel töötajal, on õigus pöörduda tööinspektori poole ning saada teavet tööandjale tehtud ettekirjutustest.

Külastusi 17217, sellel kuul 17217

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks