Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonnaalane ja esmaabi koolitus

Täienduskoolitusasutusena tegutsemine

Viimati uuendatud: 14.05.2019


Ettevõtte esmaabiandjate koolitusi ja täienduskoolitusi ning töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalast koolitust võivad läbi viia ainult täienduskoolitusasutuse pidajad vastavalt täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.

Täienduskoolitusasutuse pidajana tegutsemiseks esitab täienduskoolituse läbiviija majandustegevusteate. Täienduskoolitusasutuse pidaja avalikustab Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu täienduskoolitusasutuse õppekavarühmad, milles täienduskoolitust läbi viiakse, täienduskoolituse läbiviimise tegevusloa väljaandmise aluseks olnud õppekavad, tegevusloa andmed, asutuse kontaktandmed ja veebilehe aadressi.

Täienduskoolitusasutuse pidaja avalikustab oma veebilehel täienduskoolituse õppekorralduse alused, täienduskoolituse õppekavad, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega, loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed ning täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

Külastusi 3132, sellel kuul 3132

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks