Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Töökeskkonna käsiraamat

Töökeskkonna käsiraamat

Viimati uuendatud: 21.12.2020


Töötervishoid ja tööohutus tähendab hoolitsemist tervise ja ohutuse eest praegusel hetkel ja tulevikus, et ennetada võimalikult suurel hulgal riske töötaja tervisele. Terviklik lähenemine töötervishoiu ja tööohutuse teemade tutvustamisele peab alguse saama juba koolist.

Töökeskkonna käsiraamat on mõeldud õppevahendiks nii noortele õppijatele kutseõppeasutustes, töökeskkonna õpetajatele kui ka juhendajatele ettevõtetes, kus viiakse läbi praktikaid. Noored töötajad peavad tööle asudes oskama ära tunda ja hinnata riske end ümbritsevas töökeskkonnas.

Käsiraamatu algselt väljaantud versioon on koostatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Rootsi Tööstuse Ohutustehnika Nõukogu ühistöö tulemusena, mida 2012. aastal on Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium kohandanud vastavalt Eesti seadustele. Käsiraamatu koostamisel oleme kasutanud teabematerjale Euroopa Töötervishoiu- ja Tööohutuse Agentuurilt, Euroopa Komisjonilt ning teadusartikleid, mis aitavad mõista ja rakendada Eestis kehtivast töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid nõudeid.

Euroopa Ühenduste Nõukogu poolt välja antud direktiivis töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta on sätestatud, et eriti tundlikke riskirühmi tuleb kaitsta neid ähvardavate ohtude eest. Lapsed ja noorukid kuuluvad eespool nimetatud riskirühma ning vajalik on rakendada meetmeid nende ohutuse ja tervise tagamiseks. Tööandjad, haridustöötajad, töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutajad ettevõttes, poliitikakujundajad ja noored ise – kõikidel on kohustus tagada noorte ohutus ja tervis töökohal ning kohustus teavitada noori võimalikest ohtudest ning kõikidest ohutuse ja tervise kaitseks võetud meetmetest.

Euroopa statistika kohaselt on 18–24-aastaste noorte tööõnnetustesse sattumise risk 50% kõrgem kui teistes vanusekategooriates. Õnnetuse tagajärjed võivad põhjustada kannatusi kogu ülejäänud eluks. Euroopa Liidu iga liikmesriigi kohuseks on kaitsta noori ohtude eest, mis tulenevad nende kogenematusest, teadmatusest olemasolevate või võimalike ohtude suhtes või hoopiski ebaküpsusest.

Varajane riskiennetuskultuuri levitamine noorte seas aitab tagada nende ohutuse kogu tööelu jooksul.

Külastusi 30207, sellel kuul 30207

Laadi alla

Töökeskkonna käsiraamat (kutsekoolidele)

 

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks