Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Riskianalüüs (riskide hindamine ja ohjamine)

Riskide hinnangu vormistamine

Viimati uuendatud: 05.05.2016


Riskianalüüsi dokument vormistatakse kirjalikult ja seda säilitatakse 55 aastat. Vahel võib selline pikk aeg tunduda ehmatavana, kuid saades homme targemaks, võib olla vaja vaadata tagasi sellele, mis oli eile. Ainus võimalus selleks võib olla hästi dokumenteeritud töökeskkonna olukord, mis ühel hetkel võib osutuda vajalikuks tööandjatele, töötajatele, aga ka järelevalveametnikule, mõni aeg hiljem teadlastele, arstidele, kuid vahel ka kohtusüsteemile.

Põhjalik riskianalüüs tähendab nii probleemi leidmist kui selle võimaliku tagajärje kirjeldamist. Seega, kui töökeskkonnas ei esine bioloogilisi, keemilisi vms tegureid, siis ei ole vaja neid eraldi hinnangutena välja tuua. Küll aga tasuks koostatavas dokumendis mainida, et ka neid tegureid on silmas peetud. Vihjed võimalikele riskidele peaksid peituma juba sissejuhatuses, kus on mõistlik kirjeldada ettevõtte tegevuse laadi. Näiteks: tegemist on pagaritööstusega, kus on tööl pagarid, kondiitrid, raamatupidaja jne. Taolisest kirjeldusest peaks selguma, et antud ettevõttes näiteks plahvatusohtlike kemikaalide või ioniseeriva kiirgusega kokkupuudet ei esine.

Praktikas juhtub sageli, et hinnangute tabelisse kirjutatakse kõik ohutegurid ja seejärel hinnatakse need olematuteks. Selline metoodika paisutab ülemääraselt riskianalüüsi kokkuvõtet ja loob olukorra, kus analüüsi tegija võib väsida enne, kui jõuab tegelike probleemideni.

Külastusi 9893, sellel kuul 9893

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks