Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Riskianalüüs (riskide hindamine ja ohjamine)

Kuidas riskianalüüsi läbi viia?

Viimati uuendatud: 18.02.2014


Esmalt püütakse välja selgitada kõik ohud, ükskõik kui tühised need ka ei tunduks. Osa ohtusid võivad olla ühised kogu ettevõttele, osa aga võivad esineda vaid teatud töölõigu puhul. Seetõttu on mõttekas hinnata ohud eraldi igal töökohal.

Töökoha ohtudest objektiivse ülevaate saamiseks peaks alustama töötingimuste kirjeldamisega. Kirjeldused peavad olema piisavalt detailsed, et ka inimene, kes antud töökohti pole iial näinud, saaks küllalt selge pildi selle olukorrast. Nii ei saa lugeda piisavaks kirjelduseks näiteks väidet, et töökeskkonnaks on tavaline lukksepatöökoda. Kirjeldada tuleb ruumide asetust, suurust, töökohtade paigutust, valgustuse ja sisekliima tingimusi, tööriistu ja teisi vahendeid, tööülesandeid, töö üldist korraldust ning ka puhkamise ja pesemistingimusi. Vaatlust aitab lihtsamaks muuta abistav kontroll-lehe näidis.doc (31 KiB)vaatlusprotokoll (doc, 31 KiB), kus riskitegurite nimistu ja hindamise skaalad on unustamise vältimiseks silme ees.

Töötingimusi aitab visualiseerida töökohtade ja tegevuste fotografeerimine. Digifotode kasutamine teeb pildimaterjali dokumenteerimise ja selgitustega varustamise üsna lihtsaks, mistõttu on seda töökeskkonna kirjeldamisel mõistlik ka kasutada.

Küllalt palju informatsiooni annab töötajate küsitlemine, mille eesmärgiks on saada ülevaade töötajate arvamusest töötingimuste ning tajutud probleemide kohta. Vaatamata sellele, et paljudel juhtudel ollakse oma töökoha töötingimustega sedavõrd harjutud, et riskide esinemist ei peeta tõenäoliseks, aitab hästi ettevalmistatud küsimustik paljusid olukordi siiski õigesti hinnata. Lisaks võib taoline küsitlus panna töötaja uuesti mõtlema tema tööga seotud probleemidele, mis omakorda võib osutuda heaks võimaluseks tõsta töötajate teadlikkust töökeskkonnast ja riskide vähendamise abinõudest.

Külastusi 15805, sellel kuul 15805

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks